Wetsvoorstel doorstroomrecht aangenomen

Gepubliceerd op: woensdag 15 april, 2020

De Eerste Kamer nam deze week het wetsvoorstel over doorstroomrecht ‘Gelijke kans op doorstroom’ aan. Doorstroom wordt hiermee eenvoudiger en gelijke kansen voor leerlingen bevorderen. Daarom steunt de VOO het voorstel ook van harte.

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde eerder al in met dit wetsvoorstel. De nieuwe wet regelt een gelijke kans op doorstroom van leerlingen die een vmbo-gl/tl of havo diploma hebben behaald, naar respectievelijk havo-4 of vwo-5. Het streven is dat de wet op 1 augustus 2020 van kracht wordt en dus geldt voor de huidige eindexamenleerlingen.

Voorwaarden recht op doorstromen

Bij algemene maatregel van bestuur zullen aanvullende voorwaarden worden vastgelegd voor het doorstroomrecht. De VOO is kritisch op het voorstel hiervoor, omdat hiermee alsnog drempels worden opgeworpen voor gelijke kansen. Scholen hebben de vrijheid leerlingen door te laten stromen die niet aan de voorwaarden voldoen. Ze mogen echter geen extra voorwaarden stellen. 

Volgens de VOO is een beter alternatief, dat doorstroom onvoorwaardelijk is mét voldoende ondersteuning bij de overgang. Hierbij moeten leerlingen en ouders goede voorlichting krijgen over wat er mogelijk is. Daarnaast is het van belang dat scholen geen negatieve consequenties ervaren wanneer leerlingen kansen worden geboden door middel van doorstroom.

Meer weten?

De VOO zet zich in voor gelijke kansen voor alle leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Meer weten over wat de VOO vindt van kansengelijkheid? Bekijk dan onze visie en standpunten over dit onderwerp.

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...