Nieuws

‘Werk maken van gelijke kansen’: lezen en doen!

Gepubliceerd op: dinsdag 28 januari 2020

Waarom roept het voorstel van onderwijspartners om het definitieve schooladvies uit te stellen weerstand op, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat onze vroege voorsortering leidt tot meer kansenongelijkheid?

Over het uitstellen van het definitieve schooladvies en veel meer lees je in het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’. Redacteuren van Didactief maken hierin door wetenschappers geselecteerde studies inzichtelijk en vullen deze aan met verhalen uit de praktijk. Onderzoek uit de onderwijskunde, onderwijspsychologie en sociologie weten zij in begrijpelijke taal te duiden en te vertalen naar de betekenis voor het onderwijs in de klas.

Wat kan een leraar doen om gelijke kansen te bevorderen?

Verschillende thema’s komen aan bod: van de sociaal-culturele achtergrond van leerlingen, tot verwachtingen, opvattingen en gedrag van leraren. Op basis van het onderzoek geeft het boek concrete tips over wat leraren bijvoorbeeld kunnen doen om hoge verwachtingen duidelijk maken en zich bewust te worden van vooroordelen of handige groepsindelingen te maken. Ook bevat elk hoofdstuk suggesties voor gerelateerde artikelen, boeken, websites, filmpjes, enzovoorts.

De selectie van het internationale onderwijsonderzoek werd gemaakt door lector Linda van den Bergh (Fontys Hogeschool) en hoogleraren Eddie Denessen (Radbound Universiteit/Universiteit van Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam).

‘Werk maken van gelijke kansen’ is gratis te downloaden of als hardcopy te bestellen.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.