Nieuws

‘Werk maken van gelijke kansen’: lezen en doen!

Gepubliceerd op: dinsdag 28 januari 2020

Waarom roept het voorstel van onderwijspartners om het definitieve schooladvies uit te stellen weerstand op, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat onze vroege voorsortering leidt tot meer kansenongelijkheid?

Over het uitstellen van het definitieve schooladvies en veel meer lees je in het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’. Redacteuren van Didactief maken hierin door wetenschappers geselecteerde studies inzichtelijk en vullen deze aan met verhalen uit de praktijk. Onderzoek uit de onderwijskunde, onderwijspsychologie en sociologie weten zij in begrijpelijke taal te duiden en te vertalen naar de betekenis voor het onderwijs in de klas.

Wat kan een leraar doen om gelijke kansen te bevorderen?

Verschillende thema’s komen aan bod: van de sociaal-culturele achtergrond van leerlingen, tot verwachtingen, opvattingen en gedrag van leraren. Op basis van het onderzoek geeft het boek concrete tips over wat leraren bijvoorbeeld kunnen doen om hoge verwachtingen duidelijk maken en zich bewust te worden van vooroordelen of handige groepsindelingen te maken. Ook bevat elk hoofdstuk suggesties voor gerelateerde artikelen, boeken, websites, filmpjes, enzovoorts.

De selectie van het internationale onderwijsonderzoek werd gemaakt door lector Linda van den Bergh (Fontys Hogeschool) en hoogleraren Eddie Denessen (Radbound Universiteit/Universiteit van Leiden) en Monique Volman (Universiteit van Amsterdam).

‘Werk maken van gelijke kansen’ is gratis te downloaden of als hardcopy te bestellen.

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.