Nieuws

VOO en OVW: verlaat schooladvies is verstandig

Gepubliceerd op: dinsdag 21 januari 2020

Ouderverenigingen in het onderwijs steunen plan verlate schoolkeuze

De twee landelijk opererende ouderverenigingen in het onderwijs: Ouders van Waarde (katholiek en protestants christelijk), en de Vereniging Openbaar Onderwijs, steunen van harte het plan van de VO-Raad, LAKS, de MBO raad en CNV Onderwijs om het definitieve schooladvies uit te stellen tot het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs.

Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs: ‘’Het vroege schooladvies in Nederland is ons al jarenlang een doorn in het oog. Als je kansengelijkheid echt serieus neemt dan is dit een grote stap die je kunt zetten in de goede richting. Daarbij kunnen we veel leren van de vele Europese schoolsystemen waar dit al langer gebeurt. Nederland is tot nu toe de vreemde eend in de bijt. ’

Uiteraard moeten de plannen nog goed worden uitgewerkt, zegt Werner van Katwijk van Ouders van Waarde: ‘’Zo zul je bijvoorbeeld moeten nadenken over wat je kunt aanbieden voor kinderen die echt behoefte hebben aan praktisch onderwijs, zoals dat nu op het VMBO b/k wordt verzorgd, maar in algemene zin is de denkrichting heel positief”.

De ouderorganisaties roepen de landelijke politiek op om dit initiatief serieus te nemen en ouders, besturen, leerkrachten én leerlingen te betrekken bij de nadere vormgeving van dit plan.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.