VOO: ‘Incidenteel geld voor structureel lerarentekort gaat niet helpen’

Gepubliceerd op: zaterdag 2 november, 2019

Het onderwijsakkoord dat vrijdagavond werd gepresenteerd door kabinet, bonden en PO- en VO-raad gaat het probleem van het lerarentekort niet oplossen, aldus de Vereniging Openbaar Onderwijs. Deze vereniging van ouders en leerkrachten is van mening dat als partijen werkelijk structureel het lerarentekort willen oplossen, er structureel geld moet naar het verhogen van de salarissen. Daarbij vindt zij dat de salarissen van leerkrachten in het primair onderwijs gelijkgetrokken zouden moeten worden met die van 2e-graads leerkrachten in het voortgezet onderwijs.

‘Alleen structurele salarisverhoging zal een blijvende bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het vak. Het gaat niet alleen om geld, maar geld drukt ook maatschappelijke waardering uit. Dat zal bijdragen aan de verbetering van de status van het beroep van leraar, iets waar iedereen het al lang over heeft, maar waar tot nu toe eigenlijk niets aan wordt gedaan’, aldus Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO.

Het wordt tijd dat er keuzes worden gemaakt op basis van goede analyses, aldus de VOO. Recent heeft de OESO in haar rapport Education at a Glance[1] nog gesteld dat extra geld voor salarissen leidt tot hogere instroom in de lerarenopleidingen, meer afgestudeerden die ook daadwerkelijk leraar worden, minder uitstroom uit het vak en meer instroom van zij-instromers. Frijlink: ‘De conclusie is onvermijdelijk: zeker in het primair onderwijs moeten de salarissen omhoog. En in het voortgezet onderwijs zal het aantal lesuren per docent verder moeten worden verminderd. Uit hetzelfde rapport blijkt dat die in Nederland tot de hoogste van Europa behoren.’


[1] http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...