VOO: ‘Salaris leerkrachten basisonderwijs moet omhoog’

Gepubliceerd op: donderdag 17 oktober, 2019

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO.

Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week al dat alleen een forse salarisverhoging voor leerkrachten het lerarentekort kan oplossen. De VOO steunt dan ook de oproep van leraren en vakbonden om een hoger loon en investeringen in het onderwijs. Daarbij valt volgens de VOO niet goed in te zien waarom het salaris van leerkrachten in het primair onderwijs niet zou moeten worden opgetrokken naar dat van collega’s in het voortgezet onderwijs met een vooropleiding op vergelijkbaar niveau.

VOO steunt staking Vanwege de noodzaak voor investeringen en salarisverhogingen staken de leerkrachten op 6 november. Het stakingsmiddel gebruiken in het onderwijs gebeurt niet zomaar en zou ook niet nodig moeten zijn, vindt de VOO. In dit geval lijkt er echter geen andere optie meer over: alle politieke partijen kijken naar elkaar, maar niemand doet wat. Frijlink: ‘Het is al te laat om een crisis af te wenden, maar om de crisis op te lossen moet er nú iets gebeuren.’ De VOO roept schoolbesturen op de staking te steunen en de leerkrachten tijdens de staking door te betalen. Frijlink: ‘Er is hier sprake van een gedeeld belang tussen besturen en leerkrachten.’

Een fatsoenlijk loon en ruimte voor investeringen in het onderwijs zijn reële eisen. De VOO roept het kabinet en andere betrokkenen dan ook op samen te komen tot een goed voorstel dat op steun kan rekenen van leerkrachten. Zo moet er dus ruimte komen voor een goede loonsverhoging, werkdrukvermindering en investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Dat is niet alleen goed voor leerkrachten, maar ook vooral goed voor onze kinderen.

Frijlink: ‘Gelukkig hebben we als samenleving genoeg geld om te investeren in goed onderwijs voor alle kinderen. Nu moet blijken of we het er ook voor over hebben.’

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...