Nieuws

Reactie VOO op Nationaal Onderwijsplan

Gepubliceerd op: donderdag 18 februari 2021

De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden.

Voorzitter Marco Frijlink: “Dit plan maakt duidelijk dat het demissionaire kabinet zich ten volle realiseert wat een enorme impact de coronacrisis heeft in het onderwijs en daarmee potentieel op het leven van een hele generatie kinderen. Alleen al de hoogte van het bedrag, 8,5 miljard euro, symboliseert het belang dat er aan wordt gehecht om deze kinderen en jongvolwassenen in het vervolgonderwijs écht te helpen.”

  • Enorm budget is positief
  • Belang van goed onderwijs voor alle kinderen wordt erkend
  • Zorgen om tempo en focus op achterstanden
  • Betrokkenheid MR cruciaal

Positief: een plan op maat voor elke school

Een positief aspect van het plan is volgens de VOO dat elke school budget krijgt om eigen plannen te maken, die zoveel mogelijk passend kunnen worden gemaakt voor de specifieke ondersteuningsbehoefte van de kinderen van die school. Dat daarbij in het budget wordt gedifferentieerd naar scholen met meer of minder kinderen met een ondersteuningsbehoefte is een belangrijke nuance. Ook waardeert de VOO de keuze om de middelen alleen te kunnen besteden aan interventies waarvan wetenschappelijk vaststaat dat die doelmatig en doeltreffend zijn. Dit voorkomt dat geld ‘weglekt’, naar projecten waarvan de effecten niet te meten zijn of erger nog, waarvan bekend is dat ze niet werken.

Bijzondere waardering verdient de keuze om de plannen per school onderwerp van instemming van de medezeggenschap te laten zijn. Op deze manier wordt een extra borging gecreëerd die ervoor moet zorgen dat gelden zo doelgericht en effectief mogelijk worden besteed.

Aandachtspunten

De VOO vraagt wel aandacht voor een tweetal zorgen:

  • Het enorme bedrag moet in twee jaar worden besteed. Vertaald in menskracht gaat het om meer dan 60.000 fte’s op jaarbasis. Vóór de coronacrisis was er bijna volledige werkgelegenheid en was er al een lerarentekort dat nauwelijks opgelost kon worden. Omdat het geld in deze korte periode moet worden besteed ontstaat het risico dat het aan (te dure) inzet van externen wordt uitgegeven en dat scholen onderling nog meer met elkaar gaan concurreren op de arbeidsmarkt. Beide ontwikkelingen zijn ongewenst. Daarom zou er ruimte moeten zijn om de bedragen over een langere periode uit te smeren.
  • Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de middelen inzetten (binnen kaders). Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid om de schooltijd voor kinderen die dat nodig hebben te verlengen. De VOO pleit er nadrukkelijk voor dat deze variant door scholen serieus wordt overwogen, naast de focus op het ‘wegwerken van achterstanden’, omdat dit laatste perspectief mogelijk bij teveel kinderen een onnodige én onproductieve druk creëert. Het belangrijkste is dat zij een stevige basis krijgen, niet dat ze deze zo snel mogelijk krijgen. Het organiseren van overdadige bijles-, huiswerk- en andere programma’s, in de avonden, weekenden en vakanties kan ook zijn doel voorbij schieten. Wij juichen de aandacht niet alleen voor de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar met name voor zijn/haar algehele welbevinden in brede zin toe.

Handreiking voor MR’s

Om medezeggenschapsraden te helpen hun belangrijke verantwoordelijkheid bij deze plannen invulling te geven, zal de VOO met een specifieke handreiking komen, zodra de maatregelen door het parlement zijn bekrachtigd.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.