Reactie op voorgestelde wijziging artikel 23 van de Grondwet

Gepubliceerd op: vrijdag 9 juli, 2021

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) heeft een wetsvoorstel ingediend om te komen tot wijziging van artikel 23 van de Grondwet, het befaamde ‘vrijheid van onderwijs’-artikel.

De wijzigingsvoorstellen behelzen onder andere de introductie van het leerrecht voor elk kind, de algemene toelaatbaarheid van alle kinderen op alle scholen, kansengelijkheid en focus op persoonlijke ontplooiing en kennis van en respect voor de basiswaarden van de rechtstaat.

De Vereniging Openbaar Onderwijs is blij met het wetsvoorstel. Ondanks dat we vinden dat er grotere stappen gezet kunnen worden om te bevorderen dat kinderen niet op verschillende scholen worden geplaatst op basis van de religie of levensovertuiging van hun ouders, beschouwen we dit voorstel als een klein stapje in de goede richting.

Samen met openbare besturenorganisatie VOS/ABB reageerde de VOO op het wetsvoorstel. We stellen onder andere voor de algemene toegankelijkheid uit te breiden met algemene benoembaarheid waar het gaat om leerkrachten en ondersteunend personeel op alle scholen. Onze inbreng, het wetsvoorstel en de memorie van toelichting treft u hieronder aan.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...