Nieuws

Onderzoek LAKS en VOO: bij helft MR’s in voortgezet onderwijs geen verkiezingen

Gepubliceerd op: woensdag 21 april 2021

De helft van de MR-leden in het voortgezet onderwijs (vo) is zonder verkiezingen lid geworden van de medezeggenschapsraad (MR). Dat blijkt uit onderzoek van het LAKS en de VOO. De organisaties pleiten daarom voor meer aandacht voor medezeggenschapsraden, bijvoorbeeld met een landelijke verkiezingsweek. Verder valt op dat MR’s in de ogen van de leden goed functioneren, maar dat een derde van de leden vindt dat ze niet goed zijn ingewerkt.

Verkiezingen voor de medezeggenschap

Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) deden het afgelopen jaar via een uitgebreide enquête onderzoek naar de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs. Van de 350 leden van MR’s, waarvan er 150 van de ouder- en leerlinggeleding. De helft van hen gaf aan dat er geen verkiezingen noodzakelijk waren voor MR-leden om verkozen te worden. Dit betekent dat er een gelijk aantal of minder kandidaten waren dan het aantal beschikbare plaatsen in de MR. Volgens de respondenten komt dit door de (on)bekendheid van de MR op school.

De uitkomsten bevestigen voor het LAKS en de VOO de behoefte aan een nationale verkiezingsweek voor de medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs. “Bij verkiezingen voor gemeenteraden en de provinciale staten worden op één moment alle leden voor deze organen gekozen. Dit zorgt voor veel landelijke aandacht en op deze manier wordt bevorderd dat mensen gaan stemmen. Zo zou het ook voor medezeggenschap kunnen werken.”, aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO. 

Gemiddeld een 7,8 voor functioneren MR in voortgezet onderwijs 

Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de drie MR-leden vindt niet goed ingewerkt te zijn. 43% geeft ook aan geen cursus te hebben gevolgd om meer te weten te komen over hoe medezeggenschap werkt en welke rechten een MR-lid heeft. Bij ouders en leerlingen is dit percentage nog veel hoger: maar liefst 68% heeft sinds het aantreden als MR-lid geen cursus gevolgd. 

Toch geven MR-leden gemiddeld een ruime voldoende aan het functioneren van de MR op school: een 7,8, vooral omdat er naar elkaar wordt geluisterd en men het inhoudelijk eens kan worden. Nienke Luijckx, voorzitter van het LAKS: “Er is dus een enorm goede wil en positieve grondhouding. Als medezeggenschapsraden ook nog eens beter beslagen ten ijs zouden komen, zouden ze dus nog veel beter in samenwerking met de schoolleiding hun school kunnen verbeteren.”

Bereiken van de achterban

De enquête ging ook in op de relatie van de MR-leden met hun achterban. 40% van de MR-leden in het vo geeft aan dat hun achterban niet goed weet waar de MR zich mee bezighoudt. Ook geeft 18% aan zelf niet goed op de hoogte te zijn over waar de prioriteiten van de achterban liggen. Personeelsleden lijken dit wel beter te weten dan ouders en leerlingen. Bij de laatste twee groepen was dit percentage namelijk 28%. 

Beter contact met de achterban komt volgens een deel van de MR-leden als de MR fysiek zichtbaarder wordt op school, als dit na corona weer mogelijk is. Bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiebijeenkomst of aanhaken tijdens al georganiseerde evenementen op school. “Net als bij de verkiezingen en het inwerken van leden is het ook hier van belang is dat de MR leeft, zichtbaar is en serieus genomen wordt.”, aldus Nienke Luijckx. Marco Frijlink vult aan: “Ook daarvoor kan een landelijke week uitkomst bieden: je kan een MR dan doeltreffender maken door activiteiten te organiseren om de achterban te spreken en kandidaten voor de MR alvast mee te nemen in wat het werk inhoudt en hoe ze het zich eigen kunnen maken als ze verkozen zijn.”

Het onderzoek is verricht onder MR’s in het voortgezet onderwijs. 368 MR-leden vulden de enquête in. 67% was lid van de MR, 14% van een deelraad. 61% van de respondenten was personeelslid, 24% leerling en 15% ouder. Van alle respondenten was 45% al meer dan twee jaar lid van de MR.

Voor meer informatie, neemt contact op met: 
* Alex Friso, beleidsmedewerker LAKS – [email protected] 
* Janny Arends, senior beleidsadviseur VOO – [email protected]

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR en Achterban

Over mogelijkheden om als MR de achterban goed te betrekken.

Bekijk cursus

Wat een mooie en inspirerende dag afgelopen woensdag 22 mei! De allereerste VOO Medezeggenschapsdag vond plaats en was absoluut voor herhaling vatbaar. Wij hebben meteen een nieuwe datum aangekondigd: 21 mei 2025! Even een terugblik op de VOO Medezeggenschapsdag: bedankt aan iedereen die erbij was en heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag.