Nieuws

Maatregelen rondom sluiting van scholen en de rol van de MR

Gepubliceerd op: zondag 15 maart 2020

De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB zijn van mening dat in de huidige omstandigheden besluiten over acute maatregelen die samenhangen met de sluiting van scholen, de primaire verantwoordelijkheid zijn van directeuren en bestuurders. Ook als eerste maatregelen die genomen worden formeel gezien zouden moeten worden afgestemd met de medezeggenschap. Hierbij gaat het met name om de organisatie van het onderwijs -artikel 11, lid 1 sub f (adviesrecht)- en vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid -artikel 10, lid 1 sub e (instemmingsrecht)-. Wij hebben er begrip voor als het bevoegd gezag zich niet kan houden aan de voorgeschreven procedures en termijnen. Het welzijn van de hele schoolpopulatie: medewerkers, leerlingen en ouders staat nu immers voorop.

Wel adviseren wij schoolbesturen en -directies het volgende:

  1. Betrek de (voorzitter van) de (G)MR zoveel mogelijk bij de interne discussies die worden gevoerd en geef ruimte aan suggesties die vanuit de medezeggenschap worden gedaan.
  2. Welke beslissingen u ook neemt, bespreek deze in elk geval vóóraf met de (voorzitter) van de (G)MR.
  3. Vergeet niet dat de (G)MR een belangrijke bron is voor input van ouders, leerlingen en medewerkers. Die input kan de kwaliteit van uw beslissingen verhogen.
  4. Evalueer zodra daar ruimte voor ontstaat samen met de MR het gelopen proces en de genomen beslissingen, met als doel daarvan te kunnen leren.

Wij wensen alle betrokkenen in het onderwijs veel sterkte en succes.

De helpdesk van de VOO is dagelijks telefonisch geopend voor leden van 10:00 tot 13:00 uur en kan 24 uur per dag per e-mail worden bereikt: [email protected]

Leden van VOS/ABB kunnen voor advies terecht bij de Onderwijsjuristen: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, of [email protected].

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.