Nieuws

Congres over nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

Gepubliceerd op: dinsdag 3 december 2019

Op 18 maart 2020 houden de VOO en VOS/ABB een landelijk congres over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Bij de start van deze feestelijke dag, in het Openluchtmuseum in Arnhem, worden de kernwaarden gelanceerd. Ook u kunt hier gratis bij aanwezig zijn!

De VOO en VOS/ABB hebben de afgelopen maanden gewerkt aan nieuwe kernwaarden voor het openbaar onderwijs. Deze waarden passen bij de maatschappelijke opdracht van openbare scholen van nu. Met deze kernwaarden wordt de identiteit van het openbaar onderwijs en van openbare scholen versterkt. De huidige kernwaarden worden daarmee vervangen.

Verhalen van het openbaar onderwijs

Het congres zal in het teken staan van de verhalen van openbare scholen. ‘Wat is jouw verhaal?’ is dan ook het motto van het congres op 18 maart 2020. De feestelijke dag valt in de landelijke campagneweek voor het openbaar onderwijs, de zogenaamde School!Week. Deze dag is bedoeld voor ouders, leerkrachten, schoolleiders, leerlingen, schoolbestuurders en andere betrokkenen bij het openbaar onderwijs. U kunt zich voor het congres aanmelden via de website van het Openbaar Onderwijs.

Op de dag zelf kunnen aanwezigen verschillende workshops volgen die in het teken staan van de nieuwe kernwaarden. Thema’s als burgerschap, democratie en diversiteit komen aan bod en de workshops worden onder meer gegeven door ProDemos, burgerschapsexpert Bram Eidhof en schrijfster Natascha van Weezel.

Congres voor kinderen

Het congres zal in de middag plaatsvinden. Op dezelfde dag is er in de ochtend een Kindercongres. Hier zijn leerlingen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool uitgenodigd. Ook brugklassers zijn van harte welkom. Deelname hieraan is ook geheel gratis.

Op deze ochtend kunnen kinderen workshops volgen en vervolgens de plenaire opening van de middag bijwonen. Uiteraard is het ook mogelijk te genieten van wat het Openluchtmuseum te bieden heeft.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden voor het congres en het kindercongres. Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u ook meer informatie over het congres, en activiteiten die op scholen georganiseerd kunnen worden.

Bekijk hier de volledige uitnodiging voor het congres. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij de VOO of VOS/ABB. We zien u graag op 18 maart bij het Openluchtmuseum in Arnhem!

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.