Nieuws

Blog van Marco (nr. 2)

Gepubliceerd op: zondag 31 maart 2019

Na een week die vrijwel helemaal in het teken stond van de inhoud, was deze week heel procedureel en formeel. Donderdag waren er twee Raad van Toezicht-vergaderingen: een voor de vereniging en een voor onze stichting (daar hebben we onze BTW-belaste activiteiten in ondergebracht). Daaraan voorafgaand zijn de collega’s en ik natuurlijk druk geweest met de jaarrapportage en het jaarverslag. Voor mij de eerste keer dat ik dat deed terwijl ikzelf helemaal niet betrokken was bij het verslagjaar. Een aparte ervaring en tegelijkertijd een die ervoor heeft gezorgd dat ik me heel veel details van het afgelopen jaar, maar ook van hoe het werkt in de vereniging, als vanzelf eigen heb gemaakt. De inhoudelijke conclusie: we hebben in 2018 heel veel nuttige dingen gedaan, medezeggenschapsraden en scholen ondersteund met trainingen en adviezen bij soms best ingewikkelde trajecten, zoals bijvoorbeeld fusies. Jammer genoeg heeft die inzet zich financieel niet vertaald en sloten we af met een tekort. Gelukkig zie ik genoeg mogelijkheden om daar structureel verbetering in te brengen en merk ik dat iedereen in de organisatie meer dan enthousiast is om ook dat aspect met verve aan te gaan pakken!

Verder stond de week in het teken van verdere verdieping en kennismaking. Ik ben begonnen om individuele gesprekken met elke collega te voeren, met als directe aanleiding de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling die we dit jaar zullen moeten maken. Het is mooi om te zien dat iedereen naast zijn/haar eigen belangen ook in staat is om wat hoger over te kijken en te reflecteren op wat nu goed zou zijn voor de organisatie als geheel. Het geeft vertrouwen dat we er op dit dossier op een evenwichtige manier uit gaan komen. Daarnaast kennis gemaakt met de contactpersoon bij de bank en met Metafoor, een bureau dat ons helpt om trainers te vinden die we kunnen inzetten bij het verzorgen van ons cursusaanbod.

En dan donderdag de vergaderingen van de Raden van Toezicht. Ik vind het altijd weer mooi om te zien hoe intens betrokken mensen zich vanuit het ervaring en expertise in willen zetten voor organisaties. Dat is hier niet anders. Onze vereniging en stichting zijn gezegend met de warme betrokkenheid van zeven mensen ‘uit het veld’, die als toezichthouder de bestuurder controleren en adviseren. Het was mijn eerste kennismaking met enkele leden persoonlijk en het verloop van de vergaderingen heeft me gesterkt in het vertrouwen dat we ook in bestuurlijk opzicht goede ingrediënten in huis hebben om onze organisatie de komende jaren verder te positioneren en te verstevigen.

Vrijdag besloot de week mooi, met de plaatsing van een opinieartikel van Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en mijzelf, over artikel 23 en de rol die religie speelt bij de oprichting en instandhouding van bijzondere scholen. Een discussie die nog lang niet klaar is, maar ik ben blij te zien dat er steeds meer stemmen opgaan, ook uit onverwachte hoek, om hier in elk geval het gesprek over te voeren met elkaar. En niet alleen verscheen dit artikel, ook verscheen Onze School, ons verenigingsmagazine, onder bezielende hoofdredactie van Leone de Voogd. Een prachtig themanummer geworden over kansengelijkheid, iets waar wij ons eigenlijk sinds onze oprichting al druk over maken. Lezen dus!

Tags: Column

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.