Nieuws

Bezwaar VOS/ABB en VOO op Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Gepubliceerd op: woensdag 5 juli 2023

Op 3 juli behandelde de Tweede Kamer de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze wet. In de Eerste Kamer staat het op 23 september op de agenda, maar het is nog onzeker of dit doorgaat, vanwege de val van het kabinet.

Noodwet: schoolbesturen moeten tijdelijke onderwijsvoorziening bieden

Momenteel zitten zo’n 2.000 nieuwkomers zonder onderwijs thuis. Met de nieuwe wet kunnen gemeenten in geval van nood schoolbesturen aanwijzen die een tijdelijke onderwijsvoorziening moeten bieden. Daar hoeven volgens de noodwet géén bevoegde leraren te werken en hoeven leerlingen maar 12,5 in plaats van 30 uur in de week naar school. Het wetsvoorstel wordt door de minister nog voor de zomer met grote spoed door het parlement geloodst.

Bezwaar VOS/ABB en de VOO

Samen met VOS/ABB heeft de VOO bezwaren tegen de wet onder de aandacht van Kamerleden gebracht. De minister kiest voor een structurele oplossing voor een tijdelijk probleem. Ook op lange termijn dreigen nieuwkomers zo kwalitatief en kwantitatief minder goed onderwijs te krijgen. Bovendien is de vraag of dwingende noodmaatregelen van gemeenten passen bij een situatie waarin geen sprake is van niet willen, maar van niet kunnen. Het zou verstandiger zijn als de regering inzet op het wegnemen van belemmeringen en het faciliteren van scholen en gemeenten bij in de verwezenlijking van hun maatschappelijke opdracht. 

Update: Tweede Kamer stemt in, Eerste Kamer nog onduidelijk

De Tweede Kamer heeft de wet inmiddels aangenomen. In de Eerste Kamer staat de behandeling op 23 september op de agenda, maar het is nog onduidelijk of de val van het kabinet hier verandering in gaat brengen.

Eddy Habben Jansen
Beleidsadviseur

Eddy is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met ouderbetrokkenheid en burgerschap.

Meer over Eddy

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.