Tussenschoolse opvang 

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt steeds belangrijker voor scholen. De VOO biedt naast cursussen en begeleiding voor TSO en TSO-medewerkers hier ook de nodige informatie op gebied van tussenschoolse opvang.

Scholing

Volgens de overheidsrichtlijnen voor tussenschoolse opvang (TSO) moet tenminste 50% van de overblijfmedewerkers geschoold zijn. De VOO biedt een passend scholingsaanbod voor overblijfkrachten, coördinatoren en pleinwachten. Alle cursussen van de VOO worden afgesloten met een certificering die door het ministerie wordt erkend.

TSO en de MR

Conform artikel 13 lid 1f van de WMS heeft de oudergeleding van de MR instemmingsrecht op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. Dit omvat mede de vaststelling of wijziging van de door ouders te betalen bijdrage voor de tussenschoolse opvang. Een financiële onderbouwing is hierbij een vereiste, ook conform een uitspraak van de geschillencommissie.

De MR gaat niet over de hoogte van de vergoeding van individuele ouders die de begeleiding en coördinatie van de TSO op zich nemen.

De VOO en TSO

De VOO ondersteunt overblijfmedewerkers en tussenschoolse opvang op verschillende manieren.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...