Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Tussenschoolse opvang 

Voor het laatst bewerkt op: vrijdag 3 maart 2023

Sommige scholen maken gebruik van een tussenschoolse opvang (TSO), waardoor leerlingen tijdens de lunchpauze op school kunnen blijven. Indien ouders hierom vragen, is de school verplicht om tussenschoolse opvang te regelen.


Regels voor de TSO

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn de regels rondom tussenschoolse opvang opgenomen. Wanneer ouders om tussenschoolse opvang verzoeken, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat er een overblijfaanpak tot stand komt. Er dient overleg plaats te vinden over deze aanpak met de ouders en met degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast. De school is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige en kindvriendelijke ruimte beschikbaar is waar het overblijven kan plaatsen.

Het is de plicht van het bevoegd gezag om ervoor te zorgen dat ten minste de helft van degenen die toezicht houden op de kinderen, een scholing heeft gevolgd op gebied van het overblijven. Verder moet elke overblijfmedewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen (niet ouder dan twee maanden) en in het openbaar onderwijs moet de medewerker ook kunnen aantonen dat hij/zij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft.


Het plan van aanpak

Elke school maakt een plan van aanpak rondom de overblijf. Hierin staat onder meer wie er toezicht houdt, wat de gedragsregels zijn en hoeveel medewerkers en beschikbaar zijn tijdens het overblijven. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op deze invulling (artikel 13 lid 1f WMS). De financiële onderbouwing hoort daarbij ter informatie te worden verstrekt. De kosten voor het gebruik maken van tussenschoolse opvang betalen de ouders, voogden of verzorgers zelf.


Tussenschoolse opvang en de VOO

De VOO heeft veel ervaring bij het helpen met het opzetten en in stand houden van de tussenschoolse opvang. Naast de TSO-cursussen van de VOO is ook begeleiding op maat mogelijk. Tevens kunnen VOO-leden gratis gebruik maken van de VOO Helpdesk, speciaal voor vragen over onder meer dit onderwerp.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

TSO/ Overblijf Start

Compacte basiscursus voor vrijwilligers overblijf.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.