Tussenschoolse opvang 

Voor het laatst bewerkt op: vrijdag 3 maart 2023

Sommige scholen maken gebruik van een tussenschoolse opvang (TSO), waardoor leerlingen tijdens de lunchpauze op school kunnen blijven. Indien ouders hierom vragen, is de school verplicht om tussenschoolse opvang te regelen.


Regels voor de TSO

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn de regels rondom tussenschoolse opvang opgenomen. Wanneer ouders om tussenschoolse opvang verzoeken, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat er een overblijfaanpak tot stand komt. Er dient overleg plaats te vinden over deze aanpak met de ouders en met degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast. De school is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige en kindvriendelijke ruimte beschikbaar is waar het overblijven kan plaatsen.

Het is de plicht van het bevoegd gezag om ervoor te zorgen dat ten minste de helft van degenen die toezicht houden op de kinderen, een scholing heeft gevolgd op gebied van het overblijven. Verder moet elke overblijfmedewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen (niet ouder dan twee maanden) en in het openbaar onderwijs moet de medewerker ook kunnen aantonen dat hij/zij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft.


Het plan van aanpak

Elke school maakt een plan van aanpak rondom de overblijf. Hierin staat onder meer wie er toezicht houdt, wat de gedragsregels zijn en hoeveel medewerkers en beschikbaar zijn tijdens het overblijven. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op deze invulling (artikel 13 lid 1f WMS). De financiële onderbouwing hoort daarbij ter informatie te worden verstrekt. De kosten voor het gebruik maken van tussenschoolse opvang betalen de ouders, voogden of verzorgers zelf.


Tussenschoolse opvang en de VOO

De VOO heeft veel ervaring bij het helpen met het opzetten en in stand houden van de tussenschoolse opvang. Naast de TSO-cursussen van de VOO is ook begeleiding op maat mogelijk. Tevens kunnen VOO-leden gratis gebruik maken van de VOO Helpdesk, speciaal voor vragen over onder meer dit onderwerp.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

TSO/ Overblijf Start

TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.