Wet op het Primair Onderwijs (WPO)

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is een van de belangrijkste stukken wetgeving voor een school. De wet gaat over welke scholen bekostigd worden door de overheid en op welke manier, maar ook over levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en het karakter van het openbaar onderwijs.

Karakter openbaar onderwijs

Artikel 46 van de WPO beschrijft het karakter van het openbaar onderwijs. Dit artikel luidt als volgt:

  1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
  2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
  3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

De hele tekst van de WPO vindt u hier.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...