Wet op het primair onderwijs (WPO)

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is een van de belangrijkste stukken wetgeving voor een school. De wet gaat over welke scholen bekostigd worden door de overheid en op welke manier, maar ook over levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en het karakter van het openbaar onderwijs.

Karakter openbaar onderwijs

Artikel 46 van de WPO beschrijft het karakter van het openbaar onderwijs. Dit artikel luidt als volgt:

  1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
  2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
  3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

De hele tekst van de WPO vindt u hier.

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...