Vormingsonderwijs

Het openbaar onderwijs heeft een actief-pluriforme opdracht. Dit betekent dat het onderwijs bijdraagt aan ‘de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’


Godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs

Het openbaar onderwijs neemt daarbij niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar gaat uit van en besteedt aandacht aan diversiteit. Openbare scholen leren kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan.

Al sinds 1857 hebben ouders van leerlingen op de openbare basisschool wettelijk (artikel 50 en 51 WPO) het recht om de school te vragen om godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kinderen. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 moeten openbare scholen in hun schoolgids ook melden dat ouders voor hun kinderen kunnen kiezen voor levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs. Bij voldoende belangstelling kunnen leerlingen een uur per week onderwijs krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. Daarbinnen kan gekozen worden voor humanistisch, protestants christelijk, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch of boeddhistisch vormingsonderwijs. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. In de lessen leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Of ervaren kinderen wat geloof in het leven kan betekenen. Leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

De lessen worden onder schooltijd gegeven door een bevoegd vakdocent, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Voor scholen en ouders zijn er geen kosten verbonden aan de lessen, die verzorgd worden door docenten die verbonden zijn aan het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Meer informatie staat ook op www.vormingsonderwijs.nl.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...