Vormingsonderwijs

Het openbaar onderwijs heeft een actief-pluriforme opdracht. Dit betekent dat het onderwijs bijdraagt aan ‘de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’


Godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs

Het openbaar onderwijs neemt daarbij niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar gaat uit van en besteedt aandacht aan diversiteit. Openbare scholen leren kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan.

Al sinds 1857 hebben ouders van leerlingen op de openbare basisschool wettelijk (artikel 50 en 51 WPO) het recht om de school te vragen om godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kinderen. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 moeten openbare scholen in hun schoolgids ook melden dat ouders voor hun kinderen kunnen kiezen voor levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs. Bij voldoende belangstelling kunnen leerlingen een uur per week onderwijs krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. Daarbinnen kan gekozen worden voor humanistisch, protestants christelijk, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch of boeddhistisch vormingsonderwijs. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. In de lessen leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Of ervaren kinderen wat geloof in het leven kan betekenen. Leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

De lessen worden onder schooltijd gegeven door een bevoegd vakdocent, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Voor scholen en ouders zijn er geen kosten verbonden aan de lessen, die verzorgd worden door docenten die verbonden zijn aan het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Meer informatie staat ook op www.vormingsonderwijs.nl.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...