Governance

  Schoolleiders en MR online

  Bekijk cursus

  Schoolleiders en MR

  Tijdens deze cursus leert u als bestuurder of schoolleider meer over de rol van medezeggenschap op school.

  Bekijk cursus

  Relatie GMR, bestuur en RvT

  Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR, het bevoegd gezag en de raad van toezicht zich tot elkaar verhouden.

  Bekijk cursus

  Governance Simulatiespel

  Tijdens deze simulatie leren (G)MR, bestuur, schoolleiding en raad van toezicht over elkaars rollen.

  Bekijk cursus