Nieuws

Informatie over vrijwillige ouderbijdrage in voortgezet onderwijs nog steeds onvoldoende 

Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2023

Onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs toont aan dat scholen in het voortgezet onderwijs de ouders niet goed informeren over de vrijwillige ouderbijdrage. De Inspectie onderzocht 160 schoolgidsen en in ruim driekwart van de gevallen voldoen de schoolgidsen niet aan de wet.

Lees hier het bericht

Op 1 augustus 2021 is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt en vanaf die datum mogen scholen hun leerlingen niet meer uitsluiten van deelname aan activiteiten, ook als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. In de schoolgids moet duidelijk worden vermeld dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is en dit gebeurt dus te weinig. Verder meldt de Inspectie dat onvoldoende duidelijk wordt voor welke zaken een bijdrage wordt gevraagd.  

De Inspectie doet een aantal aanbevelingen onder andere aan de (oudergeleding van) de MR: 

  • Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving en bekijk het voorstel van het bestuur ook vanuit dat oogpunt. 
  • Ga in gesprek met ouders en leerlingen over nut en noodzaak van onderdelen van een breed aanbod.  
  • Geef bij bestuur en schoolleiding aan welke (mogelijke) drempels ouders met beperkte financiële middelen kunnen ervaren bij het onderwijsaanbod van de school. 

In september organiseert de VOO een webinar over de rol van de MR bij de vrijwillige ouderbijdrage. Houd onze website in de gaten voor de datum! 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De hoge schoolkosten waren al een probleem voor veel gezinnen en door de toenemende armoede leidt dit tot grotere ongelijkheid. Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties sturen de Tweede Kamer een brief met het verzoek een einde te maken aan die ongelijkheid. Laptops en tablets voor school zouden kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen en als het aan de ondergetekende organisaties ligt wordt de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs helemaal afgeschaft. "Als de minister kansengelijkheid serieus neemt moet hij ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van hun ouders", aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).