Nieuws

Informatie over vrijwillige ouderbijdrage in voortgezet onderwijs nog steeds onvoldoende 

Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2023

Onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs toont aan dat scholen in het voortgezet onderwijs de ouders niet goed informeren over de vrijwillige ouderbijdrage. De Inspectie onderzocht 160 schoolgidsen en in ruim driekwart van de gevallen voldoen de schoolgidsen niet aan de wet.

Lees hier het bericht

Op 1 augustus 2021 is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt en vanaf die datum mogen scholen hun leerlingen niet meer uitsluiten van deelname aan activiteiten, ook als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. In de schoolgids moet duidelijk worden vermeld dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is en dit gebeurt dus te weinig. Verder meldt de Inspectie dat onvoldoende duidelijk wordt voor welke zaken een bijdrage wordt gevraagd.  

De Inspectie doet een aantal aanbevelingen onder andere aan de (oudergeleding van) de MR: 

  • Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving en bekijk het voorstel van het bestuur ook vanuit dat oogpunt. 
  • Ga in gesprek met ouders en leerlingen over nut en noodzaak van onderdelen van een breed aanbod.  
  • Geef bij bestuur en schoolleiding aan welke (mogelijke) drempels ouders met beperkte financiële middelen kunnen ervaren bij het onderwijsaanbod van de school. 

In september organiseert de VOO een webinar over de rol van de MR bij de vrijwillige ouderbijdrage. Houd onze website in de gaten voor de datum! 

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).