Nieuws

Informatie over vrijwillige ouderbijdrage in voortgezet onderwijs nog steeds onvoldoende 

Gepubliceerd op: maandag 22 mei 2023

Onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs toont aan dat scholen in het voortgezet onderwijs de ouders niet goed informeren over de vrijwillige ouderbijdrage. De Inspectie onderzocht 160 schoolgidsen en in ruim driekwart van de gevallen voldoen de schoolgidsen niet aan de wet.

Lees hier het bericht

Op 1 augustus 2021 is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt en vanaf die datum mogen scholen hun leerlingen niet meer uitsluiten van deelname aan activiteiten, ook als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. In de schoolgids moet duidelijk worden vermeld dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is en dit gebeurt dus te weinig. Verder meldt de Inspectie dat onvoldoende duidelijk wordt voor welke zaken een bijdrage wordt gevraagd.  

De Inspectie doet een aantal aanbevelingen onder andere aan de (oudergeleding van) de MR: 

  • Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving en bekijk het voorstel van het bestuur ook vanuit dat oogpunt. 
  • Ga in gesprek met ouders en leerlingen over nut en noodzaak van onderdelen van een breed aanbod.  
  • Geef bij bestuur en schoolleiding aan welke (mogelijke) drempels ouders met beperkte financiële middelen kunnen ervaren bij het onderwijsaanbod van de school. 

In september organiseert de VOO een webinar over de rol van de MR bij de vrijwillige ouderbijdrage. Houd onze website in de gaten voor de datum! 

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.