Ledenvergadering 24 november 2021

  Home - Ledenvergadering 24 november 2021

Almere 1 oktober 2021

Geacht lid van de VOO,

Op 24 november 2021 vindt de ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs plaats, via het beeldbelprogramma ZOOM. Als u zich aanmeldt krijgt u toegang tot de stukken en de benodigde Zoom-link.

Aanvang vergadering: 19:30 uur
Einde vergadering: uiterlijk 21:00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  1. Stand van zaken vereniging van de bestuurder (bijlage)
  2. Update over advies Onderwijsraad over artikel 23 Gw (mondeling)
  3. Update over zelfcensuur onderwijsuitgevers (mondeling)
 3. Verslag vorige vergadering (bijlage)
 4. Bespreking 3e kwartaalrapportage (bijlage)
 5. Voorstel contributies 2022 en 2023 (bijlage, ter vaststelling)
 6. Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 en 2024 (bijlage, ter vaststelling)
 7. WVTTK en rondvraag
 8. Sluiting

Leden kunnen door onderstaand formulier in te vullen aangeven dat zij bij de vergadering aanwezig zullen zijn. De definitieve agenda en vergaderstukken zijn vanaf  hier beschikbaar voor leden die zich hebben aangemeld. Alleen leden die zich vooraf hebben geregistreerd hebben toegang tot de vergadering.

Ja, ik meld mij aan voor de ledenvergadering van de VOO op 24 november 2021 en ontvang graag toegang tot de vergaderstukken:

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...