Windesheim start kenniswerkplaats levensbeschouwing

Gepubliceerd op: donderdag 11 mei, 2017

De Hogeschool Windesheim in Zwolle start met een Kenniswerkplaats voor Levensbeschouwelijke Educatie en diversiteit in het onderwijs. Docenten uit het primair en voortgezet onderwijs die speciale belangstelling hebben voor zingeving, identiteitsvorming en levensbeschouwing wordt gevraagd te participeren.

Volgens Hogeschooldocent Erik Renkema hebben scholen de uitdaging om leerlingen voor te bereiden op ‘een multi-religieuze samleving’. Renkema: ‘De vraag is hoe je dat doet zonder kleurloos te worden en vanuit de overtuiging dat leerlingen een bijdrage kunnen leveren burgerschap en vreedzaam samen leven. Een impuls voor dialogische praktijken die leerlingen vormen in hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling is hard nodig.’

In de oproep zegt Renkema: ‘Vind je het belangrijk met jouw leerlingen stil te staan bij zingevingsvragen? Wil je polarisatie tegengaan en verbinding tussen leerlingen bevorderen? Leven er in jouw school vragen over een betekenisvolle invulling van lessen godsdienst of levensbeschouwing? Heb je vragen over de manier waarop je communicatie over zingeving kunt aanpakken? En heb je ideeën die je graag wilt delen? Dan kom ik graag met jou in contact!’

Meedoen

Aanmelden voor deze kenniswerkplaats kan bij Erik Renkema, Hogeschoolhoofddocent Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit, via [email protected].

De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden. Voorzitter Marco Frijlink: "Dit plan maakt duidelijk ...