Nieuws

VOO ontstemd over kabinetsplan om halvering collegegeld lerarenopleidingen te schrappen

Gepubliceerd op: maandag 12 september 2022

Wie per 2024-2025 met de pabo of een tweedegraads lerarenopleiding wil starten, betaalt de eerste twee jaar weer het volledig wettelijk collegegeld. De afgelopen jaren was het collegegeld voor deze opleidingen in de eerste twee jaar gehalveerd om meer studenten te trekken, maar het kabinet wil deze korting schrappen. Ook de halvering van het collegegeld voor het eerste jaar van alle andere hbo- en wo-studies vervalt.

De reden die het kabinet daarvoor geeft is dat de maatregel onvoldoende effect zou hebben gehad. Het geld dat vrijkomt wordt gebruikt om de basisbeurs te verhogen en de aanvullende beurs te verbreden. 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is ontstemd over het plan. Lees hieronder de reactie van de VOO.

“Het is zeer onwenselijk voor het onderwijs als het lagere collegegeld voor het eerste en tweede jaar van lerarenopleidingen wordt geschrapt. Het voorstel is pijnlijk voor iedereen die hard werkt aan het bestrijden van het lerarentekort”, aldus VOO-beleidsadviseur Bram Buskoop.

Er is een groot en groeiend tekort aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Het laatste wat de overheid dan moet doen is het volgen van een lerarenopleiding financieel minder aantrekkelijk maken. Lerarenopleidingen moeten juist (financieel) aantrekkelijker worden gemaakt ten opzichte van andere hbo- en wo-studies. 

Door dit voorstel vervalt naast de halvering van het collegegeld voor het eerste jaar voor alle hbo- en wo-studies (inclusief lerarenopleidingen) ook de halvering van het collegegeld voor het tweede jaar van lerarenopleidingen. Daarmee vervalt de financiële prikkel om een voordeligere lerarenopleiding te volgen ten opzichte van andere opleidingen. De VOO vindt het onvoorstelbaar dat het kabinet hiervoor kiest.

“Het voorstel is pijnlijk voor iedereen die hard werkt aan het bestrijden van het lerarentekort”.

In de toelichting op het voorstel wordt genoemd dat de halvering van het collegegeld niet tot hogere instroom heeft geleid. De halvering in het eerste en tweede jaar zou er echter ook toe hebben kunnen geleid dat de instroom in ieder geval niet is gedaald. Verder kan het zijn dat de halvering van het collegegeld voor het eerste jaar van álle hbo- en wo-studies ertoe heeft geleid dat het effect van de halvering van het collegegeld voor het eerste én tweede jaar van lerarenopleidingen minder (meetbaar) is geweest. Tevens staat in de toelichting op de wet dat maar liefst 80% van de studiekiezers niet bekend was met de extra verlaging van het collegegeld voor het tweede jaar van de lerarenopleiding, waarmee de ineffectiviteit van de maatregel ook aan gebrekkige communicatie van de overheid heeft kunnen liggen.

De VOO verwacht dat wanneer de overheid het collegegeld voor lerarenopleidingen verder zou verlagen en daarmee het verschil tussen lerarenopleidingen en overige hbo- en wo-studies zou vergroten, dit de aantrekkelijkheid van het volgen van een lerarenopleiding verhoogt.

Buskoop verzoekt het kabinet dan ook om een andere keuze te maken: “We raden het kabinet dan ook aan het voorstel in te trekken en de verhoging van de basisbeurs en verbreding van de aanvullende beurs op andere wijze te bekostigen. Sowieso gaat het natuurlijk niet aan om studenten de verhoging van de basisbeurs zelf te laten betalen. Verder zou het kabinet het verder verlagen van het collegegeld voor lerarenopleidingen in overweging moeten nemen, bijvoorbeeld door een halvering van het collegegeld voor de nominale duur van de opleiding of door het collegegeld voor lerarenopleidingen volledig af te schaffen.”

De VOO roept Tweede Kamerleden op om dit plan niet goed te keuren en voorstellen in te dienen om lerarenopleidingen financieel een stuk aantrekkelijker te maken ten opzichte van andere hbo- en wo-studies.

Meer informatie over dit plan leest u hier.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De hoge schoolkosten waren al een probleem voor veel gezinnen en door de toenemende armoede leidt dit tot grotere ongelijkheid. Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties sturen de Tweede Kamer een brief met het verzoek een einde te maken aan die ongelijkheid. Laptops en tablets voor school zouden kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen en als het aan de ondergetekende organisaties ligt wordt de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs helemaal afgeschaft. "Als de minister kansengelijkheid serieus neemt moet hij ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van hun ouders", aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).