Nieuws

VOO: ‘Burgerschap vraagt om actieve ontmoeting’

Gepubliceerd op: dinsdag 6 oktober 2020

De VOO heeft aandacht gevraagd voor het faciliteren van actieve ontmoeting in de wetsaanpassingen rondom burgerschap. Minister Slob (CU) steunt die aandacht, maar een passage hierover opnemen in de wet ziet de minister niet zitten.

In de Tweede Kamer wordt momenteel gediscussieerd over een wijziging van de wetten rondom burgerschap. Er komen een aantal kaders, zodat duidelijk is waar burgerschapsonderwijs voor bedoeld is. Zo moet het onderwijs actief sociale cohesie en burgerschap bevorderen.

Meer aandacht voor ontmoeting in burgerschap nodig

Op 9 november bespreekt de Kamer de wijziging van de wet. De VOO steunt de wetswijzigingen, om burgerschap zo een belangrijkere positie te geven. Tegelijkertijd vindt de VOO, samen met VOS/ABB, dat ontmoeting tussen kinderen van ouders met verschillende achtergronden explicieter in de wet moet worden opgenomen.

Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Burgerschap is niet alleen in de klas zitten en leren wat de democratische rechtstaat is. Of van de leraar leren welke religies er bestaan. Juist kinderen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek laten gaan over hun opvattingen en hun positie in de samenleving, is een wezenlijk onderdeel van burgerschap”.

Ontmoeting verschillende achtergronden

De VOO ziet het liefst dat er een onderwijssysteem komt waar kinderen van alle achtergronden met elkaar in de klas zitten, met elkaar spelen en met elkaar leren. Zolang dat systeem er niet is, ziet de VOO de noodzaak dit op een andere manier te organiseren.

Frijlink: “In een onderwijssysteem waar kinderen op basis van de achtergrond van hun ouders worden gescheiden, is het van belang te bevorderen dat kinderen van die verschillende achtergronden met elkaar in aanraking komen. Nu komen kinderen van christelijke, islamitische of niet-gelovige ouders elkaar op school niet tegen. Door ontmoeting tussen deze groepen te organiseren, kunnen kinderen van elkaar leren. Dat zien we dan ook graag in de wet opgenomen.”

Volgens de minister is de oproep van de VOO en VOS/ABB al expliciet genoeg in de wet opgenomen. “De burgerschapsopdracht zoals geformuleerd in het voorliggende wetsvoorstel vraagt dat onderwijs gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie. Scholen krijgen daarmee expliciet de opdracht om te bevorderen dat leerlingen actief onderdeel kunnen uitmaken van onze pluriforme samenleving”, aldus minister Slob.

De precieze nieuwe tekst voor de Wet op het primair onderwijs (WPO) en andere wetten zijn hier te lezen. Of lees meer over onze standpunten rondom burgerschap.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Wie per 2024-2025 met de pabo of een tweedegraads lerarenopleiding wil starten, betaalt de eerste twee jaar weer het volledig wettelijk collegegeld. VOO-beleidsadviseur Bram Buskoop: "dit plan is zeer onwenselijk voor het onderwijs en pijnlijk voor iedereen die hard werkt aan het bestrijden van het lerarentekort." De VOO roept Tweede Kamerleden op om dit plan niet goed te keuren en voorstellen in te dienen om lerarenopleidingen financieel een stuk aantrekkelijker te maken ten opzichte van andere hbo- en wo-studies.