Nieuws

Uitnodiging regiobijeenkomsten OCW over herijking sturing funderend onderwijs

Gepubliceerd op: donderdag 21 december 2023

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil graag in gesprek gaan over diverse dilemma’s in het funderend onderwijs, waaronder sturing, zeggenschap, bekostiging en de vorming van arbeidsvoorwaarden. In dit kader nodigt OCW belanghebbenden uit het onderwijsveld uit, zoals leraren, leerlingen, ouders, onderwijsondersteuners, (G)MR-leden, schoolleiders, bestuurders en leden van het interne toezicht, om deel te nemen aan de regiobijeenkomsten. Deze bijeenkomsten, die eind januari 2024 plaatsvinden, maken deel uit van het proces van herijking van de sturing in het funderend onderwijs.

Wat houdt de herijking in?

In de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” is aangekondigd dat OCW een herijking gaat doen van de sturing in het funderend onderwijs. Binnen deze herijking kijken we naar vragen zoals:

  1. Vanuit welke sturingsgedachte stuurt OCW het onderwijs aan? Hoe voorschrijvend moet de overheid daarin zijn?
  2. Wie moet er allemaal binnen de school meebeslissen over de keuzes die worden gemaakt en wat is daarvoor nodig?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat onderwijsgeld goed besteed wordt en dat voor iedereen duidelijk is welke keuze worden gemaakt? 
  4. Wat kunnen we verbeteren aan de manier waarop de arbeidsvoorwaarden nu worden vastgesteld?

Wat houden de regiobijeenkomsten in?

Gezien het belang van ervaringen en ideeën uit het onderwijsveld, organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in januari vier bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om inzichten te delen en te discussiëren over relevante thema’s. Er zijn drie fysieke bijeenkomsten gepland, evenals één digitale bijeenkomst. De data voor deze bijeenkomsten zijn als volgt:

25 januari 16:00 – 20:00 in Zwolle, inloop vanaf 15:30 (fysiek)

29 januari 16:00 – 20:00 in Eindhoven, inloop vanaf 15:30 (fysiek)

30 januari 16:00 – 20:00 in Rotterdam, inloop vanaf 15:30 (fysiek)

31 januari 19:00 – 21:00 (digitaal via Teams)

Tijdens de fysieke bijeenkomsten zal er ook een maaltijd verzorgd worden.

De input van betrokkenen uit het onderwijsveld is van grote waarde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarom nodigt OCW belangstellenden uit om deel te nemen aan de discussies tijdens een van de geplande bijeenkomsten. Leraren, leerlingen, ouders, onderwijsondersteuners, leden van de (G)MR, schoolleiders, bestuurders en leden van het interne toezicht worden aangemoedigd hun inzichten te delen. Aanmelden voor 1 van de bijeenkomsten kan via deze link.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MR Start

MR Start is dé standaard basiscursus voor beginnende MR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.