Nieuws

Twee belangrijke wijzigingen WMS per 1 augustus 2023

Gepubliceerd op: maandag 3 juli 2023

Op 1 augustus 2023 is de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs ingevoerd.  Deze wet leidt tot twee belangrijke wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

WMS-wijziging 1: het bevoegd gezag moet de MR op advies- of instemmingsbevoegdheid wijzen 

Er wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd in de WMS. In dit artikel staat dat als het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan de (G)MR of aan een geleding, daarbij nadrukkelijk moet worden gewezen op de advies- of instemmingsbevoegdheid.

In de praktijk komt het al geregeld voor dat het bevoegd gezag bij een voorgenomen besluit vermeldt op grond van welk wetsartikel de (G)MR een advies- of instemmingsbevoegdheid heeft, maar het komt ook nog geregeld voor dat een MR moet raden wat er van hem wordt verwacht. Dat laatste kan dus niet meer na 1 augustus 2023.  

WMS-wijziging 2: het bevoegd gezag moet de MR ongevraagd inlichtingen verstrekken 

De tweede wijziging betreft artikel 8 van de WMS. In dit artikel wordt het algemeen informatierecht van de (G)MR geregeld. De wijziging van het artikel houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR ongevraagd, tijdig alle inlichtingen moet verstrekken die de (G)MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig kan hebben. Het informatierecht van de MR verandert hiermee in een informatieplicht voor het bevoegd gezag. 

In artikel 8 lid 2 WMS wordt al een aantal voorbeelden genoemd van wat het bevoegd gezag in ieder geval dient te verstrekken. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om als MR inlichtingen op te vragen waarvan de MR vindt dat deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn. 

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Start

Compacte basiscursus voor beginnende MR-leden, bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).