Nieuws

Toch sollicitatiecommissie bij benoeming bestuurders passend onderwijs

Gepubliceerd op: donderdag 20 april 2017

Staatssecretaris Sander Dekker gaat op verzoek van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) een verplichte sollicitatiecommissie invoeren voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarin komt ook plaats voor een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad. De verplichte sollicitatiecommissie geldt vanaf 1 januari al voor schoolbestuurders en medezeggenschapsraden.

De Vereniging Openbaar Onderwijs drong eind vorig jaar bij de staatssecretaris aan op een aantal aanpassingen van de Wet medezeggenschap op scholen. Aanleiding was de invoering van de Wet bestuurskracht waardoor de medezeggenschap op een aantal terreinen is gewijzigd.

Logisch

De VOO wilde onder meer dat de verplichte sollicitatiecommissie voor schoolbestuurders eveneens gaat gelden voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In een brief aan de VOO laat Sander Dekker vandaag weten dat hij van mening is ‘dat het inderdaad logisch is om op dit punt een parallel te trekken’. Dekker zegt toe om te onderzoeken ‘hoe op dit punt de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad in lijn kunnen worden gebracht met die van de MR’.

Positief

Ook de door de VOO voorgestelde plaats van deze bepaling in de WMS is Dekker vooralsnog positief. ‘De huidige positie van de bepaling biedt inderdaad minder ruimte voor de rol van de medezeggenschap bij de benoemingsprocedure voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ik zal het advies van de VOO betrekken bij een bredere verzamel- of reparatiewet.’

Oneens

Dekker wil niet ingaan op het voorstel van de VOO om de verplichte sollicitatiecommissie ook in te voeren bij de benoeming van schoolleiders. Volgens de staatssecretaris ‘zijn er geen signalen dat hier problemen mee zijn en dat het noodzakelijk is om dit met wetgeving een verplichtend karakter te geven’.

Meer informatie? Helpdesk VOO: 036 7116178 of [email protected].

Foto door ministerie van Onderwijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).