Nieuws

Reactie van VOO-voorzitter Marco Frijlink in het Nederlands Dagblad

Gepubliceerd op: maandag 4 december 2023

Afgelopen zaterdag (2-12-2023) plaatste het Nederlands Dagblad (ND) de reactie van VOO-voorzitter Marco Frijlink op het artikel van Raymond Hintjes, vorige week (28-12-2023) in het ND.

Onderwijs mag geen bubbel van gelijkgestemden zijn. Daarom is er openbaar onderwijs.

Dat de katholieke Raymond Hintjes alle onderwijs bijzonder wil maken gaat voorbij aan het risico dat kinderen uit verschillende culturen elkaar niet ontmoeten, vindt Marco Frijlink van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De katholieke docent en bestuurder Raymond Hintjes had een koortsdroom en toen hij daaruit ontwaakte, schreef hij op wat hij ervan onthouden had: vrijheid van onderwijs ‘moet gezien worden als een waarborg voor de ruimte die jonge mensen nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen, vrij van dominante opvattingen en maatschappelijke druk. Als jongeren deze kans krijgen, kunnen ze opgroeien tot mensen die verantwoordelijkheid nemen en zich betrokken voelen bij de wereld om hen heen’ (ND, 29 november). Tot zover heel verstandig, maar dan komt hij tot de conclusie: ‘Maak al het onderwijs bijzonder en schaf het openbare onderwijs af.’

Afschaffen van openbaar onderwijs ziet Hintjes als ‘middel om diversiteit, inclusie en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen’. En als klap op de vuurpijl stelt Hintjes dat de kernwaarden van het openbaar onderwijs: vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting, zelfs beter worden ondersteund door bijzonder onderwijs dan door het openbaar onderwijs zelf. 

De grootste denkfout in Hintjes betoog is dat de maatschappij gebaat zou zijn bij nóg meer kinderen die de eerste achttien jaar van hun leven opgroeien in een bubbel van gelijkgestemden. Hoe propagandisten van bijzonder onderwijs keer op keer durven stellen dat het belangrijk is respect te krijgen voor andere culturen en dat de beste manier daarvoor is om kinderen die andere culturen niet te laten ontmoeten, is me een raadsel. 

Respect ontstaat eerst en vooral door ontmoeting, waardoor kennis, belangstelling en begrip over de ander ontstaat. Daarmee wordt een solide basis gelegd voor respectvol samenleven, ook in het latere leven. Dat dat hard nodig is, is de afgelopen weken maar weer eens gebleken. En blijkt ook uit de storm aan kritiek die aan het opsteken is over de gevolgen van de wet ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’, die het stichten van meer ‘bubbelscholen’ makkelijker heeft gemaakt en daarmee juist een beweging in omgekeerde richting versterkt.

Stiekem denk ik dat Hintjes dit allemaal wel weet, dat zijn pleidooi een van de laatste stuiptrekkingen is van een verzuild onderwijssysteem dat inmiddels door het grootste deel van de maatschappij is achterhaald. Laten we elkaar en onze kinderen juist opzoeken, onze verschillen omarmen en samen vorm geven aan de beste manier om samen te leven. In het land én in de school.

Bron: Het Nederlands Dagblad: https://www.nd.nl/opinie/opinie/1202942/onderwijs-mag-geen-bubbel-van-gelijkgestemden-zijn-daarom-is-

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.