Nieuws

Ouders voor de klas geen goede oplossing

Gepubliceerd op: donderdag 24 oktober 2019

Arie Slob, Minister van Onderwijs, is van plan meer mogelijkheden te bieden om ouders voor de klas te zetten om het lerarentekort op te vangen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dit een schijnoplossing voor het probleem en pleit er dan ook voor dit niet te doen.

Op 21 oktober maakte het AD bekend dat Slob van plan is meer mogelijkheden te bieden om ongeschoolde ouders voor de klas te zetten. Daarnaast zou het aantal lesuren minder mogen worden en zouden ‘online lessen’ een mogelijkheid zijn. Dit alles zou optioneel moeten worden voor scholen die uitgebreid kunnen aantonen dat ze het lerarentekort niet op een andere manier kunnen opvangen.

De VOO ziet niks in de mogelijkheid om ongeschoolde ouders voor de klas te zetten. Het is, net zoals andere maatregelen die Slob voorstelt, een schijnoplossing en geen duurzame manier om het lerarentekort aan te pakken. Voor het oplossen van het lerarentekort zijn structurele maatregelen nodig en een opwaardering van het vak.

Eerder stelde VOO-directeur Marco Frijlink al dat alleen een forse salarisverhoging een structurele mogelijkheid biedt om het lerarentekort aan te pakken: “Gelukkig hebben we als samenleving genoeg geld om te investeren in goed onderwijs voor alle kinderen. Nu moet blijken of we het er ook voor over hebben”, stelde Frijlink. De VOO steunt ook de staking op 6 november voor een goed salaris en investeringen in het onderwijs.

Het gebruikmaken van ouders om het lerarentekort op te vangen schept bovendien een precedent dat we niet moeten willen. “Bij tekorten in allerlei sectoren wordt gekeken hoe het beroep aantrekkelijker kan worden gemaakt, maar in het onderwijs wordt gekozen om ongeschoolden het werk te laten doen. Dat is niet alleen een zeer onwenselijke ontwikkeling, maar ook een belediging voor de leerkrachten die dag in dag uit met passie voor de klas staan”, vindt Frijlink.

De VOO onderschrijft als geen ander de noodzaak om oplossingen te zoeken voor het lerarentekort. De minister kiest echter voor onacceptabele maatregelen die geen lange termijnoplossingen bieden. Samen met het onderwijsveld moet gezocht worden naar duurzame oplossingen. Beginnend met een salarisverhoging voor leraren in het basisonderwijs.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.