Ouderbijdrage vragen voor les aan hoogbegaafde kinderen kan niet

Gepubliceerd op: zaterdag 3 juni, 2017

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept scholen en schoolbesturen op om te stoppen met het vragen van geld aan ouders voor lessen aan hoogbegaafde kinderen. Veel scholen vragen een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld plusklassen.

Het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen binnen de reguliere basisscholen en daarbuiten. Zo bieden scholen een dag per week extra lesstof aan in aparte klassen, maar er zijn ook plusklassen waarin kinderen het hele jaar door samen les krijgen. Voor deze plusklassen wordt regelmatig een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, die kan oplopen tot 2.000 euro per jaar. Veel ouders kunnen dat niet betalen.

De Vereniging Openbaar Onderwijs vindt dat dit moet stoppen. Lessen voor hoogbegaafde kinderen horen gratis te zijn, net als extra ondersteuning voor kinderen die minder goed kunnen leren. Ook daar wordt geen aparte ouderbijdrage voor gevraagd.

Op BNR Nieuwsradio riep woordvoerder Michiel Jongewaard schoolbesturen op om deze lessen zelf te betalen. Ook zei hij dat de PO-raad en VO-raad hun leden zouden moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid om onderwijs voor iedereen toegankelijk te laten zijn.

Verschillen

Scholen die een ouderbijdrage vragen, wekken de indruk er alleen te zijn voor rijke ouders. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar alle ouders willen het beste voor hun kind en voelen dus een morele verplichting om te betalen. Het verwordt zo tot een subtiel selectiemechanisme, waardoor de verschillen tussen scholen toenemen en de segregatie tussen rijk en arm, hoogopgeleid en laagopgeleid toeneemt. Ouders die dit niet kunnen betalen, zullen voor een andere school kiezen. De VOO vindt daarom dat scholen en schoolbesturen hun verantwoordelijkheid moeten nemen door dit onderwijs te integreren als basisvoorziening.

Schoolbesturen hebben met de invoering van passend onderwijs in 2014 via de regeling Prestatiebox extra geld gekregen voor onderwijs aan hoogbegaafden en hebben binnen samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de besteding. 

Gelijke kansen

Openbare scholen kunnen een voortrekkersrol vervullen als het gaat om het zorgen voor gelijke kansen. Zo nam het openbare schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West een hoogbegaafdenklas over van een ander bestuur en schafte het de ouderbijdrage af. Het bestuur betaalt de hoogbegaafdenklas en het andere onderwijs voor hoogbegaafden nu zelf.

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...