Nieuws

Ouderbijdrage vragen voor les aan hoogbegaafde kinderen kan niet

Gepubliceerd op: zaterdag 3 juni 2017

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept scholen en schoolbesturen op om te stoppen met het vragen van geld aan ouders voor lessen aan hoogbegaafde kinderen. Veel scholen vragen een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld plusklassen.

Het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen binnen de reguliere basisscholen en daarbuiten. Zo bieden scholen een dag per week extra lesstof aan in aparte klassen, maar er zijn ook plusklassen waarin kinderen het hele jaar door samen les krijgen. Voor deze plusklassen wordt regelmatig een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, die kan oplopen tot 2.000 euro per jaar. Veel ouders kunnen dat niet betalen.

De Vereniging Openbaar Onderwijs vindt dat dit moet stoppen. Lessen voor hoogbegaafde kinderen horen gratis te zijn, net als extra ondersteuning voor kinderen die minder goed kunnen leren. Ook daar wordt geen aparte ouderbijdrage voor gevraagd.

Op BNR Nieuwsradio riep woordvoerder Michiel Jongewaard schoolbesturen op om deze lessen zelf te betalen. Ook zei hij dat de PO-raad en VO-raad hun leden zouden moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid om onderwijs voor iedereen toegankelijk te laten zijn.

Verschillen

Scholen die een ouderbijdrage vragen, wekken de indruk er alleen te zijn voor rijke ouders. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar alle ouders willen het beste voor hun kind en voelen dus een morele verplichting om te betalen. Het verwordt zo tot een subtiel selectiemechanisme, waardoor de verschillen tussen scholen toenemen en de segregatie tussen rijk en arm, hoogopgeleid en laagopgeleid toeneemt. Ouders die dit niet kunnen betalen, zullen voor een andere school kiezen. De VOO vindt daarom dat scholen en schoolbesturen hun verantwoordelijkheid moeten nemen door dit onderwijs te integreren als basisvoorziening.

Schoolbesturen hebben met de invoering van passend onderwijs in 2014 via de regeling Prestatiebox extra geld gekregen voor onderwijs aan hoogbegaafden en hebben binnen samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de besteding. 

Gelijke kansen

Openbare scholen kunnen een voortrekkersrol vervullen als het gaat om het zorgen voor gelijke kansen. Zo nam het openbare schoolbestuur Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West een hoogbegaafdenklas over van een ander bestuur en schafte het de ouderbijdrage af. Het bestuur betaalt de hoogbegaafdenklas en het andere onderwijs voor hoogbegaafden nu zelf.

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.