Online cursussen voor MR en TSO

Gepubliceerd op: maandag 20 april, 2020

Vanaf maandag 20 april biedt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) cursussen online aan. Medezeggenschapsraden en overblijfmedewerkers kunnen zo toch gebruik maken van het geplande aanbod.

Drie dagen per week worden er cursussen online aangeboden. De cursussen worden gegeven door ervaren cursusleiders, die ook de fysieke cursussen geven. Elke cursus duurt één tot twee uur. Interactie is een belangrijk onderdeel tijdens de cursussen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en casuïstiek te behandelen. Cursussen vinden zowel overdag als in de avonden plaats.

De MR blijft een belangrijke gesprekspartner

“Zeker in deze tijden is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad in staat is een kwalitatief hoogwaardige gesprekspartner te zijn van het bevoegd gezag. Om deze reden bieden we elke week trainingen aan die op afstand kunnen worden gevolgd. Nog steeds in kleine groepen, zodat er ook genoeg ruimte blijft voor interactie.” Aldus Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Ook online cursussen tijdens de vakantie

Tijdens de meivakantie zal het cursusaanbod doorgaan. Deelnemers hebben zo meer flexibiliteit om zich in te schrijven voor een datum die hen het beste uitkomt, naast de huidige drukke werkzaamheden op dit moment.

Ondersteuning van de helpdesk

Deelnemers hebben na een cursus het recht om vier weken kosteloos gebruik te maken van de helpdesk van de VOO. De helpdesk bestaat uit een team deskundigen op het gebied van medezeggenschap.

Online ondersteuning bij MR-vergadering

Schoolbesturen zullen de komende tijd met de MR gaan overleggen hoe scholen weer worden opgestart. MR-specialisten van de VOO zijn beschikbaar om deze vergaderingen online bij te wonen. Zij kunnen ook helpen met de voorbereiding hiervan. Daarnaast adviseren zij over de rol die de MR heeft bij het maken van ingewikkelde keuzes.

Meer informatie over de cursus MR Start Online

Meer informatie over de cursus MR en Formatieplan Online

Meer informatie over de Online cursussen voor de TSO

Bekijk het gehele cursusaanbod.
Vragen kunt u mailen naar [email protected]

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

TSO/ Overblijf Thema's online

TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden. Voorzitter Marco Frijlink: "Dit plan maakt duidelijk ...