Nieuws

Onderzoek VOO: Te korte pauze een probleem voor leerlingen en leerkrachten 

Gepubliceerd op: maandag 3 juli 2023

Uit een onderzoek van de VOO onder medezeggenschapsraden is gebleken dat het continurooster op de basisschool problemen voor leerlingen en leerkrachten oplevert. 70% vindt dat er voor de leerlingen te weinig tijd is om te eten en 35% vindt dat de pauzes te kort zijn voor personeelsleden (geen tijd om tot rust te komen, kiezen tussen eten of toiletbezoek).

Aanleiding onderzoek

De vragenlijst van de VOO werd ingevuld door 219 MR-leden. De aanleiding voor het onderzoek was een Opinie in de NRC “Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen”. Daarin stelde een docente Voeding en Diëtetiek dat het continurooster op de basisschool het eetgedrag van kinderen schaadt. Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze.

In reactie op dit artikel stelt (voormalig) minister Wiersma dat scholen in overleg met de ouders in de MR bepalen of de pauze meetelt als onderwijstijd. Hij heeft er vertrouwen in dat het gesprek hierover op scholen plaatsvindt en dat scholen hun onderwijs zo inrichten dat leerlingen en leraren voldoende tijd hebben om te eten. De VOO wilde graag weten hoe het nu in de praktijk zit. Daarom heeft de VOO aan MR-leden gevraagd mee te doen aan het onderzoek “Telt de pauze op uw school mee als onderwijstijd?” 

80% van de invullers werkt met een continurooster

Bij 80% van de invullers wordt op school gewerkt met een continurooster. Bij 34% van deze scholen telt de pauze mee als onderwijstijd, bij 43% geldt dit niet en op 23% van de scholen weet het betreffende MR-lid dit niet.  Kijken we wat specifieker naar de 34% van de scholen waar de pauze als onderwijstijd meetelt, dan heeft in de helft van de gevallen de MR hiermee ingestemd, de andere helft weet het niet en een paar MR’s hebben niet ingestemd.  

De helft van de MR-leden die de vragenlijst invulden krijgen wel eens signalen over de pauze tussen de middag. 

Conclusie

MR-leden weten onvoldoende over hun rechten als het gaat om de invoering van het continurooster. Los daarvan krijgen MR-leden veel zorgelijke signalen vanuit ouders en leerkrachten over de beperkte tijd van de pauze tussen de middag. Het lijkt hoog tijd dat het goede gesprek over de pauze tussen MR en schoolleider wordt gevoerd.   

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Voorzitterschap

MR Voorzitterschap is dé cursus waarbij u leert over de belangrijke eigenschappen van voorzitters en secretarissen.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.