Onderzoek over omgaan met verschillen op de openbare school

Gepubliceerd op: dinsdag 20 februari, 2018

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt een enquête onder ouders van kinderen binnen het openbaar onderwijs over het omgaan met verschillen op school. Dit gebeurt in samenwerking met KOOGO, de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs in Vlaanderen.

De resultaten van de enquête zullen aan bod komen op de expertmeeting “De openbare school verbindt” op 20 april in Helmond (Nederland). Deze expertmeeting is een samenwerking tussen de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), VOS/ABB, OVSG, en KOOGO. Met deze enquête willen we de visie van ouders leren kennen op de rol van de school met betrekking tot levensbeschouwing, burgerschapsvorming en actieve pluriformiteit.

Hoe meer ouders deze enquête invullen, des te beter er een betrouwbaar beeld kan worden gegeven van de visie van ouders in het openbaar onderwijs. De enquête kan ingevuld worden t/m zondag 11 maart 2018.

De informatie uit de enquête kan de VOO gebruiken in de verdere advisering, ondersteuning en belangenbehartiging. Ook is de VOO benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en België (Vlaanderen).

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...