Nieuws

Onderwijsraad: verminder differentiatie en zoek naar verbinding

Gepubliceerd op: donderdag 14 maart 2019

De Onderwijsraad waarschuwt in de ‘Stand van educatief Nederland’ voor de doorgeschoten differentiatie in ons onderwijsstelsel. Op jonge leeftijd worden kinderen al van elkaar gescheiden in onderwijssoorten, waardoor zij onvoldoende in aanraking komen met kinderen met andere achtergronden en sommige groepen leerlingen minder kansen krijgen. Ontwikkelingen waar ook de VOO zich grote zorgen over maakt.

De Onderwijsraad onderzocht het Nederlandse onderwijs van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs, met als kernvraag: ‘Kan het onderwijs met het huidige stelsel zijn maatschappelijke opdracht nu en in de toekomst waarmaken?’

Daarbij komt de Onderwijsraad tot de conclusie dat ons stelsel sociale scheidslijnen versterkt en toegankelijkheid en doorstroom binnen het onderwijs onder druk zet. Dit terwijl het onderwijs juist beoogt bij te dragen aan sociale samenhang en gelijke ontwikkelingskansen.

De Onderwijsraad pleit dan ook voor een aantal aanpassingen van het onderwijsstelsel, waaronder het verminderen van differentiatie en het verbinden van schoolsoorten en opleidingen. Zo zouden er meer brede brugklassen en scholengemeenschappen moeten komen, zou voor- en vroegschoolse educatie van hoge kwaliteit voor alle kinderen beschikbaar moeten zijn en moet de overstap tussen schoolniveaus vereenvoudigd worden. Tevens pleit de Onderwijsraad voor het verminderen van selectiemomenten en het verbeteren van de selectieprocedures waar deze wel nodig zijn.

Het volledige rapport vindt u hier.

Volgende week leest u in een special ‘Kansengelijkheid’ van Onze School meer over dit rapport en andere ontwikkelingen op het gebied van gelijke kansen en segregatie. 

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).