Nieuws

Onderwijsministers willen aan de slag met kansengelijkheid

Gepubliceerd op: dinsdag 26 maart 2019

Het thema ‘kansengelijkheid’ staat volop in de belangstelling binnen het onderwijs en niet voor niets. Ook de VOO besteedt hier uitgebreid aandacht aan in het speciale themanummer van Onze School, dat vorige week bij de leden op de mat viel. De onderwijsministers stuurden op 13 maart een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij diverse maatregelen noemen ter bevordering van kansengelijkheid.

Een deel van de brief bestaat uit aankondigingen van verder onderzoek, inventarisaties en ontwikkeling van wetsvoorstellen, maar er worden ook enkele concrete maatregelen aangekondigd. De VOO hoopt dat de regering vaart zet achter de verschillende plannen. Hieronder de belangrijkste toezeggingen:

Maatwerk en verrijkend onderwijs

De regering wil (indien nodig wettelijk) regelen dat maatwerk en verrijkend onderwijs voor iedereen toegankelijk is. De PO-raad & VO-raad hebben in gedragscodes opgenomen dat kinderen niet uitgesloten mogen worden van activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school, maar willen een uitzondering maken voor extra onderwijsprogramma’s zoals tweetalig onderwijs of Technasium. De regering gaat hier niet mee akkoord. De VOO pleit er al sinds jaar en dag voor wettelijk vast te leggen dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten of onderwijsvormen vanwege het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wetsvoorstellen

Er liggen wetsvoorstellen klaar voor een doorstroomrecht vmbo gl/tl-havo en havo-vwo. Streven is dat deze voorstellen op 1 januari 2020 in werking treden. De VOO heeft eerder haar steun uitgesproken voor deze wetsvoorstellen. 

Vormgeven aan leerroutes

Er komt een wetsvoorstel dat het voor het vmbo en mbo mogelijk maakt samen doorlopende leerroutes vorm te geven.

Nieuw onderwijsresultatenmodel

De inspectie gaat vanaf 2020 werken met een nieuwe onderwijsresultatenmodel dat meer en beter rekening houdt met de achtergrond van de leerlingenpopulatie in het PO. In het VO worden de mogelijkheden hiertoe nog verder onderzocht.  

Extra ondersteuning voor scholen

In samenwerking met DUO en de inspectie wordt onderzocht of en hoe scholen met een opeenstapeling van problemen extra ondersteund kunnen worden. 

Voorkomen van segregatie

Er wordt geïnventariseerd wat gemeenten doen om segregatie te voorkomen. Wat zijn goede voorbeelden? Hoe wordt invulling gegeven aan de wettelijke plicht tot een jaarlijks lokaal overleg over segregatie?

Vervolgonderzoek naar verschillen bij schooladvies

Er wordt vervolgonderzoek gedaan naar groeps- en regionale verschillen bij het vaststellen van het schooladvies. De resultaten worden voor de zomer samen met de evaluatie van de Wet eindtoetsing PO gepresenteerd. 

Aanbod brede brugklassen

Het gesprek over een regionaal dekkend aanbod van brede brugklassen wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. DUO brengt het aanbod eind 2019 wederom in kaart. De VOO vreest dat een gesprek alleen niet voldoende is.

Op www.gelijke-kansen.nl wordt informatie over relevante thema’s, lokale activiteiten en communities gebundeld en gedeeld. Tevens is er een brochure uitgebracht met 28 interventies ter bevordering van kansengelijkheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.