Nieuws

Nieuwe uitspraak toont belang tijdig indienen geschil als MR

Gepubliceerd op: maandag 4 april 2022

De Landelijke Commissie Geschillen WMS doet onafhankelijk uitspraak als een medezeggenschapsorgaan en het bevoegd gezag van een school het ergens met elkaar over oneens zijn. Het is van belang dat een geschil tijdig wordt ingediend, want anders kan het zijn dat uw geschil niet wordt behandeld.

Geschil over formatieplan

Op 23 februari 2022 deed de geschillencommissie een uitspraak over een instemmingsgeschil met betrekking tot het formatieplan. De PMR had geen instemming verleend op het formatieplan, waarna het bevoegd gezag de geschillencommissie om vervangende instemming vroeg.

Het verzoek van het bevoegd gezag werd niet-ontvankelijk verklaard, ofwel deze werd inhoudelijk niet behandeld vanwege vormfouten. Het bevoegd gezag had het formatieplan ondanks dat er geen instemming was de PMR, namelijk al tot uitvoering gebracht. De PMR heeft vervolgens niet binnen zes weken een verzoek bij de geschillencommissie ingediend om van het bevoegd gezag te eisen geen uitvoering te geven aan een formatieplan waar de PMR geen instemming op heeft verleend. Daardoor mag het bevoegd gezag het formatieplan uitvoeren en is een geschil overbodig. 

Van belang bij indienen instemmingsgeschil

Een tweetal zaken zijn van belang voor MR en bevoegd gezag bij een instemmingsgeschil:

  • Indien het bevoegd gezag een definitief besluit neemt over een onderwerp waar de MR een instemmingsbevoegdheid bij heeft en dit doet zonder instemming van de MR, kan de MR tegenover het bevoegd gezag schriftelijk de nietigheid van dit besluit inroepen. Dit dient binnen zes weken nadat bij de MR bekend is geworden dat het bevoegd gezag dit definitief besluit heeft genomen te gebeuren. De MR kan de geschillencommissie verzoeken het bevoegd gezag de plicht op te leggen zich te onthouden van het uitvoeren van het besluit. Als de MR niet binnen zes weken de nietigheid inroept en de commissie verzoekt het bevoegd gezag de verplichting oplegt geen vervolgacties te ondernemen, kan het geschil niet-ontvankelijk worden verklaard.
  • Als het bevoegd gezag een instemmingsgeschil wil voorleggen bij de geschillencommissie omdat de MR instemming onthoudt op een voorgenomen besluit, moet dit binnen zes weken nadat de instemming onthouden is gebeuren. Als het bevoegd gezag dit niet binnen zes weken doet, kan het geschil niet-ontvankelijk worden verklaard. 

Meer weten over deze casus? De hele uitspraak is hier te lezen. Vragen over dit artikel? VOO-leden kunnen gratis gebruik maken van de VOO Helpdesk.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De hoge schoolkosten waren al een probleem voor veel gezinnen en door de toenemende armoede leidt dit tot grotere ongelijkheid. Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties sturen de Tweede Kamer een brief met het verzoek een einde te maken aan die ongelijkheid. Laptops en tablets voor school zouden kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen en als het aan de ondergetekende organisaties ligt wordt de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs helemaal afgeschaft. "Als de minister kansengelijkheid serieus neemt moet hij ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van hun ouders", aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).