Neem jaarplanning financiën op in uw activiteitenplan

Gepubliceerd op: zondag 3 september, 2017

In het activiteitenplan van medezeggenschapsraden is het handig om ook een aantal data met betrekking tot financiën op te nemen.

De helpdesk van VOO heeft een beknopt overzicht gemaakt met een aantal belangrijke data. In onderstaande tabel vindt u deze data terug.

DatumOmschrijving
  
AprilFinanciële stand van zaken over eerste kwartaal en de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar
Voor 1 meiInformatie over de middelen die van het Rijk worden verkregen (WMS art. 8, lid 2b).
Voor 1 juliHet jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar (WMS art. 8, lid 2c).
JuliFinanciële stand van zaken over eerste half jaar
OktoberResultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën.Financiële stand van zaken over drie kwartalen
NajaarFinanciële kaderbrief voor de begroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse.


Meer informatie

Wilt u hulp bij de beoordeling van een financiële kwestie of wilt u met uw MR een cursus volgen over een specifiek onderwerp, zoals de begroting of jaarrekening, neem dan contact op via 036 5331500 of [email protected].

De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden. Voorzitter Marco Frijlink: "Dit plan maakt duidelijk ...