Neem jaarplanning financiën op in uw activiteitenplan

Gepubliceerd op: zondag 3 september, 2017

In het activiteitenplan van medezeggenschapsraden is het handig om ook een aantal data met betrekking tot financiën op te nemen.

De helpdesk van VOO heeft een beknopt overzicht gemaakt met een aantal belangrijke data. In onderstaande tabel vindt u deze data terug.

DatumOmschrijving
  
AprilFinanciële stand van zaken over eerste kwartaal en de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar
Voor 1 meiInformatie over de middelen die van het Rijk worden verkregen (WMS art. 8, lid 2b).
Voor 1 juliHet jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar (WMS art. 8, lid 2c).
JuliFinanciële stand van zaken over eerste half jaar
OktoberResultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën.Financiële stand van zaken over drie kwartalen
NajaarFinanciële kaderbrief voor de begroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse.


Meer informatie

Wilt u hulp bij de beoordeling van een financiële kwestie of wilt u met uw MR een cursus volgen over een specifiek onderwerp, zoals de begroting of jaarrekening, neem dan contact op via 036 5331500 of [email protected].

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...