Nieuws

Neem jaarplanning financiën op in uw activiteitenplan

Gepubliceerd op: zondag 3 september 2017

In het activiteitenplan van medezeggenschapsraden is het handig om ook een aantal data met betrekking tot financiën op te nemen.

De helpdesk van VOO heeft een beknopt overzicht gemaakt met een aantal belangrijke data. In onderstaande tabel vindt u deze data terug.

DatumOmschrijving
  
AprilFinanciële stand van zaken over eerste kwartaal en de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar
Voor 1 meiInformatie over de middelen die van het Rijk worden verkregen (WMS art. 8, lid 2b).
Voor 1 juliHet jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar (WMS art. 8, lid 2c).
JuliFinanciële stand van zaken over eerste half jaar
OktoberResultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën.Financiële stand van zaken over drie kwartalen
NajaarFinanciële kaderbrief voor de begroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse.


Meer informatie

Wilt u hulp bij de beoordeling van een financiële kwestie of wilt u met uw MR een cursus volgen over een specifiek onderwerp, zoals de begroting of jaarrekening, neem dan contact op via 036 5331500 of [email protected].

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).