Nieuws

MR-lid? Vul de Staat van de Medezeggenschapsraad in!

Gepubliceerd op: vrijdag 4 november 2022

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft samen met LAKS, Ouders & Onderwijs en de ROV het initiatief genomen om te onderzoeken wat de staat is van medezeggenschapsraden in Nederland. Zo komen we erachter wat er goed gaat op gebied van medezeggenschap en wat er verbeterd kan worden.

Bent u lid van de MR, GMR, OPR of deelraad in het onderwijs? Vul dan de vragenlijst in! Dit kost u ongeveer 15 minuten.

Verschillende onderzoeken

Regelmatig wordt onderzoek gedaan naar deelonderwerpen waar de MR mee te maken heeft, bijvoorbeeld NPO-gelden, het contact met de achterban en de interne samenwerking. Hoewel deze onderzoeken op deelgebieden belangrijke informatie geven, mist er een algeheel beeld van hoe het gaat met medezeggenschapsraden. Met dit onderzoek komt er een belangrijke nulmeting tot stand.

Met de resultaten van dit eerste brede onderzoek komen we tot het rapport ‘de Staat van de Medezeggenschapsraad’. Het is de bedoeling dat dit nieuwe onderzoek elke twee jaar plaatsvindt zodat ook op langere termijn kan worden gekeken naar veranderingen in opvattingen en situaties op het gebied van medezeggenschap.

Verspreiding van de vragenlijst

De vragenlijst wordt zo breed mogelijk gedeeld. We verzoeken ook aan bestuurders en schoolleiders om dit bericht en de link naar de vragenlijst door te sturen naar de (G)MR. Zo komen we samen tot een belangrijk beeld van de staat van de medezeggenschapsraad.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.