Nieuws

MR-lid? Vul de Staat van de Medezeggenschapsraad in!

Gepubliceerd op: vrijdag 4 november 2022

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft samen met LAKS, Ouders & Onderwijs en de ROV het initiatief genomen om te onderzoeken wat de staat is van medezeggenschapsraden in Nederland. Zo komen we erachter wat er goed gaat op gebied van medezeggenschap en wat er verbeterd kan worden.

Bent u lid van de MR, GMR, OPR of deelraad in het onderwijs? Vul dan de vragenlijst in! Dit kost u ongeveer 15 minuten.

Verschillende onderzoeken

Regelmatig wordt onderzoek gedaan naar deelonderwerpen waar de MR mee te maken heeft, bijvoorbeeld NPO-gelden, het contact met de achterban en de interne samenwerking. Hoewel deze onderzoeken op deelgebieden belangrijke informatie geven, mist er een algeheel beeld van hoe het gaat met medezeggenschapsraden. Met dit onderzoek komt er een belangrijke nulmeting tot stand.

Met de resultaten van dit eerste brede onderzoek komen we tot het rapport ‘de Staat van de Medezeggenschapsraad’. Het is de bedoeling dat dit nieuwe onderzoek elke twee jaar plaatsvindt zodat ook op langere termijn kan worden gekeken naar veranderingen in opvattingen en situaties op het gebied van medezeggenschap.

Verspreiding van de vragenlijst

De vragenlijst wordt zo breed mogelijk gedeeld. We verzoeken ook aan bestuurders en schoolleiders om dit bericht en de link naar de vragenlijst door te sturen naar de (G)MR. Zo komen we samen tot een belangrijk beeld van de staat van de medezeggenschapsraad.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.