Nieuws

Mobieltjes in de klas en de rol van de MR

Gepubliceerd op: vrijdag 10 november 2023

Er is onduidelijkheid over de besluitvorming over mobieltjes in de klas. Wat is er aan de hand?

Politiek is er redelijk breed draagvlak om iets te doen aan mobieltjes in de klas, omdat die niet bevorderlijk lijken te zijn voor de concentratie en leerresultaten van leerlingen. De Minister van Onderwijs wilde daar wat aan doen, maar besloot om er geen officiële wetgeving voor te maken, o.a. omdat dat lang zou duren. In plaats daarvan ging hij in overleg met een aantal organisaties, zoals de PO-Raad, de VO-Raad, LAKS en Ouders & Onderwijs. Dat leidde tot overeenstemming over een ‘dringende oproep’ aan scholen om mobieltjes uit de klas te weren.

Het is goed om te weten dat de scholen en schoolbesturen zelf hun eigen keuzes maken. De PO-Raad of de VO-Raad en ook de Minister van Onderwijs kunnen niet bepalen wat er in scholen gebeurt, zonder dat daar deugdelijke regelgeving aan ten grondslag ligt. In principe moet dat een wet zijn en die is er dus niet op dit moment.

Dat betekent dat elke school en/of elk schoolbestuur hier voor zichzelf (en, zo adviseren wij, in overleg met alle betrokken) keuzes in moet maken en beleid voor moet maken. Tot zover was eigenlijk alles helder. De minister wil geen wet maken, maar doet een oproep en de scholen moeten zelf keuzes maken.

Maar nu ontstaat er onduidelijkheid, omdat de minister en het ministerie communiceren op een wijze die suggereert dat vanaf 1 januari 2024 in het vo mobieltjes in de klas niet zijn toegestaan. En hetzelfde zou gelden voor het po en het speciaal onderwijs vanaf de start van het schooljaar 24/25.

Voorbeeld waaruit blijkt dat het ministerie onterecht communiceert dat mobiele devices niet meer toegestaan zouden zijn in de klas.

Hetzelfde beweert de minister in een recente Kamerbrief. Dit is dus feitelijk onjuist, wat voor verwarring zorgt en waar we vragen over krijgen van medezeggenschapsraden. Daarom stellen we het hier nog maar een keer klip en klaar: de minister heeft een oproep gedaan, scholen moeten zelf bepalen of en op welke wijze ze daar invulling aan willen geven en als er nieuw beleid komt dan moet de MR daar bij worden betrokken. Kennisnet heeft hiervoor een bruikbare handreiking gemaakt en ook de VOO publiceerde eerder al een praktisch stappenplan.

MR’s die lid zijn van de VOO (en ook hun schooldirecteuren of -bestuurders) kunnen contact met de Helpdesk Medezeggenschap opnemen als zij hier nog vragen over hebben.

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).