Nieuws

Mobieltjes in de klas en de rol van de MR

Gepubliceerd op: vrijdag 10 november 2023

Er is onduidelijkheid over de besluitvorming over mobieltjes in de klas. Wat is er aan de hand?

Politiek is er redelijk breed draagvlak om iets te doen aan mobieltjes in de klas, omdat die niet bevorderlijk lijken te zijn voor de concentratie en leerresultaten van leerlingen. De Minister van Onderwijs wilde daar wat aan doen, maar besloot om er geen officiële wetgeving voor te maken, o.a. omdat dat lang zou duren. In plaats daarvan ging hij in overleg met een aantal organisaties, zoals de PO-Raad, de VO-Raad, LAKS en Ouders & Onderwijs. Dat leidde tot overeenstemming over een ‘dringende oproep’ aan scholen om mobieltjes uit de klas te weren.

Het is goed om te weten dat de scholen en schoolbesturen zelf hun eigen keuzes maken. De PO-Raad of de VO-Raad en ook de Minister van Onderwijs kunnen niet bepalen wat er in scholen gebeurt, zonder dat daar deugdelijke regelgeving aan ten grondslag ligt. In principe moet dat een wet zijn en die is er dus niet op dit moment.

Dat betekent dat elke school en/of elk schoolbestuur hier voor zichzelf (en, zo adviseren wij, in overleg met alle betrokken) keuzes in moet maken en beleid voor moet maken. Tot zover was eigenlijk alles helder. De minister wil geen wet maken, maar doet een oproep en de scholen moeten zelf keuzes maken.

Maar nu ontstaat er onduidelijkheid, omdat de minister en het ministerie communiceren op een wijze die suggereert dat vanaf 1 januari 2024 in het vo mobieltjes in de klas niet zijn toegestaan. En hetzelfde zou gelden voor het po en het speciaal onderwijs vanaf de start van het schooljaar 24/25.

Voorbeeld waaruit blijkt dat het ministerie onterecht communiceert dat mobiele devices niet meer toegestaan zouden zijn in de klas.

Hetzelfde beweert de minister in een recente Kamerbrief. Dit is dus feitelijk onjuist, wat voor verwarring zorgt en waar we vragen over krijgen van medezeggenschapsraden. Daarom stellen we het hier nog maar een keer klip en klaar: de minister heeft een oproep gedaan, scholen moeten zelf bepalen of en op welke wijze ze daar invulling aan willen geven en als er nieuw beleid komt dan moet de MR daar bij worden betrokken. Kennisnet heeft hiervoor een bruikbare handreiking gemaakt en ook de VOO publiceerde eerder al een praktisch stappenplan.

MR’s die lid zijn van de VOO (en ook hun schooldirecteuren of -bestuurders) kunnen contact met de Helpdesk Medezeggenschap opnemen als zij hier nog vragen over hebben.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.