Leerlingen Oostvaarders College praten mee op alle niveaus

Gepubliceerd op: dinsdag 14 januari, 2020

Versterking medezeggenschap publiceert op infowms.nl good practices van (G)MR’en: succesvolle initiatieven die de medezeggenschap op hun school te versterken. De elfde good practice gaat over de medezeggenschap van leerlingen op het Oostvaarders College in Almere.

Leerlingenpanels per jaarlaag, een pizzapanel met een actueel thema voor alle leerlingen, een bloeiende leerlingenraad met een eigen kantoor en geen lege plekken in de medezeggenschapsraad. De inbreng van de leerlingen van het Oostvaarders College is groot. Dit komt mede doordat de directeur er veel waarde aan hecht. MR- en GMR-voorzitter Liesbeth Dambrink vertelt hierover in de nieuwste good practice die hier te vinden is.

Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms gaat u naar het contactformulier op infowms.nl.

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...