Nieuws

Het lerarentekort en de MR

Gepubliceerd op: vrijdag 16 november 2018

Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Op de meeste basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs is het dit schooljaar gelukt de vaste formatie rond te krijgen, maar de rek is eruit. Dit levert problemen op als er nu onverwachts leraren uitvallen. Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hebben samen een handreiking geschreven waarin oplossingen worden aangedragen. Elke oplossing die gekozen wordt behoort eerst afgestemd te worden met de medezeggenschapsraad.

Schoolleiders en besturen zijn dagelijks op zoek naar manieren om het lerarentekort op te lossen. Dat leidt steeds vaker tot vragen over welke oplossingen toegestaan zijn. In de handreiking wordt een flink aantal oplossingen genoemd, bijvoorbeeld het maken van een noodplan. Dit noodplan is onderdeel van het vervangingsbeleid, wat op zichzelf staand weer onderdeel van het meerjarenbeleid is. Een dergelijk noodplan geeft rust in het geval van nood. Teams staan er nu soms alleen voor wanneer zich acute problemen voordoen en zoeken dan een oplossing binnen de eigen school. Een noodplan moet van tevoren afgestemd worden de medezeggenschapsraad.
Een ander voorbeeld van een mogelijke oplossing is het aanpassen van de wettelijk verplichte onderwijstijd. Hier blijkt op veel scholen vaak nog wat rek te zitten.  
In het uiterste geval kan ervoor gekozen worden een klas naar huis te sturen. Dit is allen van toepassing wanneer er geen enkele andere oplossing denkbaar is. Ook deze, minst gewenste, oplossing, moet afgestemd worden met de medezeggenschapsraad. Welke oplossing er ook gekozen wordt, deze dient altijd van tevoren afgestemd te zijn met de medezeggenschapsraad.  

Meer weten over het lerarentekort, wat er mogelijk is en waar u op moet letten? Lees hier de volledige handreiking van OCW en de onderwijsinspectie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.