Nieuws

Het halfjaarlijks gesprek tussen de RvT en de MR: waardevol of ‘omdat het moet’?

Gepubliceerd op: maandag 19 juni 2023

Op 7 september en 7 november organiseert de VTOI-NVTK samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), een digitale bijeenkomst over het halfjaarlijks gesprek tussen de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit Webinar!

De RvT en de MR moeten ten minste twee keer per jaar overleg voeren met elkaar. In de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) zijn geen voorschriften opgenomen over de vorm waarin het overleg wordt gegoten. Evenmin zijn in de wet de te bespreken onderwerpen vastgelegd.

Wat is de meerwaarde van dit gesprek en hoe kan er een betekenisvolle invulling aan dit gesprek gegeven worden? In het eerste gedeelte van deze onlinebijeenkomst deelt Marco Frijlink, onder meer voorzitter van de VOO en lid van een RvT in het primair onderwijs, zijn praktijkkennis en ervaring.

Marco behandelt vragen als:
– Wat is het belang van het gesprek?
– Welke onderwerpen kunnen worden besproken?
– Is het bestuur aanwezig bij dit gesprek?
– Wie zit het gesprek voor?
– Wie stelt het programma op?

In het tweede gedeelte gaan we in gesprek met elkaar en is er ruimte voor vragen, een discussie en/of onderlinge uitwisseling. Marian de Regt, beleidsadviseur van de VTOI-NVTK neemt de rol als moderator op zich.

Dit gratis Webinar is geschikt voor alle RvT en GMR-leden. Bent u lid van een GMR, neem dan uw RvT-leden mee! Het wordt in het najaar twee keer aangeboden, op 7 september en 7 november van 16.00-17.30 uur.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.