Eerste Kamer akkoord met nieuwe burgerschapswet

Gepubliceerd op: vrijdag 25 juni, 2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe burgerschapswet, ‘de Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’.

Het wetsvoorstel heeft als doel dat op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs meer gedaan wordt met burgerschapsonderwijs. Zo staat in de wet opgenomen dat het leren functioneren in een democratische rechtsstaat centraal moet staan en dat kennis van en respect voor onderlinge verschillen moet worden bijgebracht.

VOS/ABB en VOO blij met burgerschapswet

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zijn verheugd dat na de Tweede Kamer nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet. VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers: “De opdracht voor scholen om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs is nu niet meer vrijblijvend. Scholen worden geacht een visie te hebben op burgerschap en daar plan- en doelmatig vorm aan te geven.”

VOO-voorzitter Marco Frijlink vult aan: “Door deze wet wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen leren over de Grondwet en hoe onze democratische rechtsstaat functioneert. Die gezamenlijke basis is essentieel om elkaar goed te begrijpen en goed met elkaar te kunnen discussiëren.”

Ondersteuning nodig?

Op de website www.openbaaronderwijs.nu zijn veel tools te vinden waarmee scholen invulling kunnen geven aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs en de nieuwe burgerschapswet. Vragen over de wet of hoe de school hiermee aan de slag kan? Neem dan contact op.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO. Hij vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het verenigingsbureau.

Meer over Marco
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Met NPO-gelden kun je ouderbetrokkenheid stimuleren Er zijn allerlei partijen primair belangrijk voor het succes van onderwijs op school:  Leerkrachten. Zij zijn doorgaans enorm ge ...9 jul 2021

De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage is niet voor alle scholen duidelijk. Twee weken terug schreef ik al over de wet die verbiedt dat scholen kinderen uitsluiten van activiteiten als hun ouders om wat voor r ...