Thuisonderwijs

In principe krijgen kinderen op school les, maar soms is het mogelijk dat kinderen thuis door ouders of digitaal door leerkrachten onderwijs krijgen. Lees hier meer over de mogelijkheden.


Corona, gesloten scholen en thuisonderwijs

Met ingang van 16 maart 2020 zijn de scholen dicht. Voorlopig tot en met de meivakantie, maar misschien nog langer. Leerkrachten en schoolleiders van scholen hebben in enorme haast onderwijs op afstand voor uw kind georganiseerd. Hoe ze dat doen, staat in het ‘noodplan onderwijs op afstand’. Hierin staat hoe medewerkers van de school communiceren met leerlingen en ouders zolang als de scholen dicht blijven.

De VOO heeft in samenwerking met VOS/ABB een website ontwikkeld waar leerkrachten, maar ook ouders die thuisonderwijs geven, terechtkunnen voor lesideeën op afstand. De website hiervoor is www.openbaaronderwijs.nu. De lessen worden onder meer ontwikkeld door CED-groep, Creathlon en Centrum voor Kinderfilosofie Nederland.

Daarnaast zijn er nog meer organisaties die met tips en hulp komen bij het organiseren van thuisonderwijs in deze tijden. Kijkt u bijvoorbeeld ook eens naar deze links:

Heeft u zelf tips voor thuisonderwijs in tijden van corona? Stuur ze dan naar [email protected]!


Ouders en thuisonderwijs

Het kan voorkomen dat er iets misgaat bij onderwijs op afstand. Bij wie moet dan terecht? We raden in eerste instantie aan dat u contact opneemt met het personeel van de school, afhangend van het probleem bij een ander persoon.

U kunt het beste bij de leerkracht/mentor terecht:

  1. Voor verduidelijking van de opgegeven lesstof.
  2. Voor tips hoe u het beste uw kind kunt begeleiden.
  3. In geval van vagen over de communicatie tussen uw kind en de leerkracht/mentor.

U kunt het beste terecht bij de intern begeleider/zorgcoördinator:

  1. Wanneer uw kind meer zorg of begeleiding nodig had op school, en u advies wilt over hoe u dat thuis kunt voortzetten.
  2. Bij vragen en behoefte aan informatie over de vergoeding voor computer- en internetkosten en opvoedondersteuning van de jeugd GGD en het wijkteam. Hiervoor kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het wijkteam of de verantwoordelijke voor jeugdzorg in uw gemeente).

U kunt het beste terecht bij de directeur van de school:

  1. Als u informatie wilt over het noodplan van de school.
  2. Als u feedback heeft op het noodplan en ander beleid met betrekking tot thuisonderwijs.
  3. Wanneer u heeft over de werkwijze van de school en het noodplan.

Mocht u vragen hebben waarmee u niet bij een van bovenstaande verantwoordelijken terechtkunt of wilt u dit niet, kunt u als VOO-lid ook gratis met de VOO Helpdesk contact opnemen.


Thuisonderwijs en de MR

De medezeggenschapsraad gaat over beleid op school. Dat betekent dat de MR ook rechten heeft met betrekking tot de organisatie van thuisonderwijs. Dit gaat om het adviesrecht op de organisatie van het onderwijs (artikel 11 lid 1f WMS) en het instemmingsrecht op het gebied van veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsbeleid (artikel 10 lid 1e WMS).

Daarnaast is goed te vermelden dat bij problemen van thuisonderwijs, de MR geen klachtencommissie is voor ouders. Het is aan de directeur van de school om de MR te informeren over de aard van de klachten die binnen zijn gekomen, omdat deze informatie nuttig kan zijn om thuisonderwijs te verbeteren.

Vanwege de noodsituatie en de snelheid waarmee scholen over moesten schakelen naar thuisonderwijs, kan het voorkomen dat de MR geen gebruik heeft kunnen magen van zijn rechten. Als scholen een noodplan hebben – en ook bij ander beleid omtrent thuisonderwijs – raden we aan dat het bevoegd gezag deze plannen samen met de MR evalueert. Dit juist omdat de input van ouders, personeelsleden en leerlingen van belang kan zijn om het noodplan en de werkwijze die daaruit voortvloeit te verbeteren.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

De MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. Volg een gratis demonstratie!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

In deze tijden van het coronavirus is het extra belangrijk dat thuisonderwijs op een goede manier tot stand komt. In dit artikel leest u er meer over. Neem bij vragen contact op met [email protected]

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...