Nieuws

Blog van Marco (nr. 6)

Gepubliceerd op: donderdag 16 mei 2019

Deze week is er een variëteit aan activiteiten voorbij gekomen. Maandag sprak ik o.a. met een medewerker over haar wensen m.b.t. onze nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling die we moeten maken, maakte ik een offerte voor een training voor MR-leden van een groot PO-bestuur en hadden we een eerste gezamenlijke workshop met de medewerkers, met als thema de missie en visie van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Missie en visie

In het kader van het strategisch beleidsplan, dat we in de loop van dit jaar ontwikkelen, is het belangrijk om bij allerlei gremia input op te halen over wat de VOO is en moet zijn. Hoe we ons moeten positioneren en hoe we aankijken tegen het speelveld waarin we opereren. Sommigen vinden missie-visie-doelstellingen wat ouderwets, maar voor mij werkt het prima. Het gaat ook maar om de invulling die je eraan geeft. Het mooiste om te zien was hoe sterk de betrokkenheid en drive bij alle collega’s was als het gaat om het belang van goed onderwijs voor alle kinderen. Daar mag je letterlijk ieder van ons elk moment voor wakker maken. De komende tijd ga ik niet alleen met de collega’s, maar ook met andere belanghebbenden in gesprek over de VOO, nu en in de toekomst. Met ouders, leerkrachten, bestuurders, directeuren -leden én niet-leden- en de leden van onze zeer betrokken Raad van Toezicht. Heb jij een uitgesproken mening, idee of vraag in dit verband? Aarzel niet en stuur me een mail: [email protected]

Dinsdag namen we afscheid van twee collega’s. Sophie heeft haar droombaan gevonden. Zij gaat promoveren bij de Erasmus Universiteit op een interdisciplinaire aanpak van gezinnen met multi-problematiek. Ze heeft lang geaarzeld, maar de kans op zo’n promotieplek komt niet elke dag langs en we hebben alle begrip voor haar keuze. Ook Evita nam afscheid als vervanger voor Biza, onze medewerker marketing en communicatie. Evita heeft een paar maanden bij ons gewerkt en het was alsof ze er al jaren was, een groot compliment voor deze geëngageerde dame, die we hopelijk nog wel eens terugzien.


Levensbeschouwelijk en religieus onderwijs

Dinsdag sprak ik ook met Tamar Kopmels van VOS/ABB en Jan van Oudenaarden van HVO Primair over de manier waarop VOS/ABB en VOO het beste kunnen samenwerken met het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). Het CvV (het voormalig Dienstencentrum HVO/GVO) verzorgt het levensbeschouwelijk en religieus onderwijs voor kinderen van ouders in het openbaar basisonderwijs die daar op grond van de artikelen 50 en 51 WPO gebruik van willen maken. Goed dat we hierover met elkaar in gesprek zijn. Tegelijkertijd merk ik dat er binnen de VOO nog wel ruimte is voor gedachtenvorming over hoe wij nu vinden dat dit soort onderwijs het best, liefst aan alle kinderen, kan worden aangeboden. Want levensbeschouwelijke vorming  hoort bij de opvoeding, maar onvermijdelijk ook bij school, waar elk kind zijn eigen positie leert ontdekken. Dit juist in de interactie met andere kinderen, met ieder zijn eigen achtergrond en opvattingen, principes, waarden en normen. Een thema dat erg actueel is, ook politiek, en waar we ons als vereniging ook mee bezig zullen houden de komende periode.

‘Onze’ camping 

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw bezat de VOO (toen nog de Vereniging ter Bevordering van het Volksonderwijs) een aantal recreatieverblijven en een camping, vooral ten behoeve van schoolreisjes. Die zijn over de loop der jaren allemaal weer verkocht, op een camping na: Camping Seel in Renesse. In 2014 verkochten we de exploitatie en opstallen aan Camping International onder welke naam de camping sindsdien dienst doet. Maar de grond is nog steeds van de vereniging en verpachten we aan de huidige eigenaren.  

Woensdag bezocht ik hen: de broers Kenneth en Dominique, die sinds twee jaar de camping hebben overgenomen van hun vader. Ze werken elke dag hard om het de ruim 300 bezoekers en vaste gasten naar de zin te maken. En dat is mooi want steeds meer campings verdwijnen en worden vervangen door recreatiewoningen, al dan niet van grote exploitanten. Mooi om te zien hoe dit stukje VOO-historie op deze manier bewaard blijft. En er zijn leden die sinds jaar en dag op camping hun vakantie vieren!

Tags: Column

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.