Nieuws

Blog van Marco (nr. 1)

Gepubliceerd op: zaterdag 23 maart 2019

De afgelopen week begon vervreemdend. Terwijl ik maandag op weg was naar het provinciehuis van Drenthe, om daar samen met collega-directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB de week van het openbaar onderwijs feestelijk te openen, hoorde ik op de radio de eerste berichten over de aanslag die in Utrecht was gepleegd.

Binnen zaten zo’n 40 leerlingen, basisschool en voortgezet onderwijs, van verschillende scholen van Plateau openbaar Onderwijs Assen. De afgelopen weken hadden zij zich voorbereid, waren ze geschoold, hadden ze geoefend en gestreden en zij waren als gelukkige winnaars uit de bus gekomen en mochten debatteren met elkaar én Provinciale Statenleden van de provincie Drenthe.

Vlak voor het eerste debat kwam Commissaris van de Koning Jette Klijnsma de zaal in om de kinderen te vertellen wat er was gebeurd en dat de politieke partijen hadden besloten even geen campagne meer te voeren. En dat dat ook betekende dat ze niet zouden deelnemen aan het debat. Ze riep de kinderen op met elkaar te spreken over wat we, maar ook zij, zouden kunnen doen om dit soort excessen in de samenleving te voorkomen. En dat gebeurde. Het was mooi om te zien hoe deze kinderen, jong als ze waren, in staat waren hun mening, gevoel of vraag onder woorden te brengen. Vooral indrukwekkend was de bijna vanzelfsprekende zelfverzekerheid waarmee ze dat deden. Ieders mening mocht er zijn en er werd ook oprecht naar de ander geluisterd. Een lichtpuntje op die bijzondere dag. Die uiteindelijk voor de kinderen toch nog vrolijk eindigde met de uitreiking van welverdiende certificaten.

Dinsdag: werken aan het jaarverslag van de VOO, en een kennismakingsgesprek met Ouders van Waarde (de katholieke en pc-ouderclub) en Balans, de oudervereniging voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Samen met de reformatorische oudervereniging zijn we door de vaste Kamercommissie Onderwijs uitgenodigd voor een hoorzitting op 11 april over ouderparticipatie. Het is altijd goed om van elkaar te weten ‘hoe je erin staat’, om zo’n hoorzitting zo effectief mogelijk te kunnen laten zijn.

Woensdag was er weer een activiteit in het kader van de week van het openbaar onderwijs: op Hogeschool Windesheim was een seminar georganiseerd, mede door de studenten van de Pabo aldaar, met als thema: ‘Hoe geef je als leerkracht handen en voeten aan het karakter van het openbaar onderwijs?’ Lector Erik Renkema gaf een prikkelende en inspirerende inleiding, waarna er in ‘cirkels’ en workshops werd in- en uitgezoomd, ervaringen, ideeën en meningen werden uitgewisseld. Suzanne Mateysen vatte het evenement op onnavolgbare wijze muzikaal samen.

Donderdag had ik een afspraak met de Raad van Toezicht van het Minkema College in Woerden, waar ik deel van uitmaak. Binnenkort gaan we werven voor een nieuw lid en beoogd voorzitter CvB en we spraken met enkele bureaus hierover. Lid zijn van deze RvT is voor mij een ideale manier om ook vanuit dat perspectief voeling te houden met wat er in het onderwijs speelt. In de ochtend maakte ik kennis met Aischa Trokasti, de directeur van de Onderwijs Consulenten. Sinds de oprichting van de stichting in 2009, is de VOO als ouderorganisatie betrokken bij het bestuur (wij dragen een lid voor), net als vier andere ouderorganisaties en de PO-, VO- en MBO-raad. De Onderwijsconsulenten spelen een broodnodige rol om met praktische ondersteuning voor oplossingen te zorgen voor kinderen met een zorg- en/of ondersteuningsbehoefte in het (passend) onderwijs, die er zelf in de reguliere kanalen niet uitkomen. In 2018 hielpen zij maar liefst 1740 kinderen, dus ziedaar het belang van hun werk. Wij dragen oud VOO-trainer Jan de Vos voor, die al vele jaren op allerlei manieren betrokken is bij dit werkveld. Aischa en ik spraken af dat we als organisaties wat meer contact zullen houden, zodat we elkaar makkelijk weten te vinden als er onderwerpen spelen waarbij we elkaar van dienst kunnen zijn.

Vrijdag zou ik in Venlo de afsluitende activiteit van de week van het openbaar onderwijs bezoeken, maar de realiteit haalde me in. Volgende week heb ik twee vergaderingen met onze twee Raden van Toezicht en door de drukte van afgelopen weken was de voorbereiding daarvan nog niet helemaal tot in de puntjes af en dat is ook belangrijk: jaarverslag, jaarrekening, voorbereiding van de ALV op 17 april. Gelukkig zijn collega’s Leone de Voogd (die namens ons betrokken was bij de organisatie van de landelijke activiteiten) en Inge Özertem wel aanwezig.

We kijken terug op een bijzondere week van het openbaar onderwijs!

Tags: Column

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.