Nieuws

Blog van Marco (nr. 7)

Gepubliceerd op: dinsdag 23 juli 2019

Moet artikel 23 van de grondwet worden afgeschaft of niet?
Toen ik begon op 1 februari had ik niet de verwachting dat dit onderwerp als maatschappelijke discussie snel actueel zou worden. Maar het kan verkeren.  

Met als directe aanleiding de onzekerheid over de kwaliteit van het Amsterdamse Haga Lyceum ontstond de afgelopen maanden een gesprek over de wenselijkheid van wat in de volksmond al gauw ‘religieus onderwijs’ heet te zijn. Politici als Lodewijk Asscher van de PvdA en Klaas Dijkhoff van de VVD pleitten openlijk voor op z’n minst aanpassingen aan het fameuze grondwetsartikel dat het recht op bekostiging van scholen met een religieuze signatuur verzekert. 

Dat was wel verfrissend, want prominente politici die het over artikel 23 wilden hebben waren de afgelopen jaren dun gezaaid. Terwijl je toch zeker van liberale en socialistische partijen zou mogen verwachten dat die uitgesproken zijn over het belang van pluriform onderwijs. Ondanks de ongemakkelijke aanleiding, zijn we als VOO dan ook blij met de hernieuwde belangstelling voor dit thema. 

En het leeft breed. EenVandaag deed onderzoek en ontdekte dat 61% van de respondenten positief reageerde op de vraag of ‘religieus onderwijs moet worden afgeschaft’. Je kunt van alles vinden van de vraagstelling, maar het illustreert wel een maatschappelijke ontwikkeling, die natuurlijk naadloos past in de voortgaande ontkerkelijking in Nederland.  

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs is niet tegen religie. In tegendeel, van ons mag iedereen het geloof en de levensovertuiging hebben die bij hem of haar past. Goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen in aanraking komen met die verschillen en daarin hun eigen positie vinden. Niet voor niets is onze leus al decennia ‘Niet apart maar samen’. Op de openbare school is iedereen welkom, niet ongeacht, maar juist hoogachtend zijn of haar levensovertuiging, culturele achtergrond, seksuele geaardheid en wat dies meer zij. In die verscheidenheid geef je kinderen de kans zichzelf te ontdekken en als mens te ontwikkelen. Een ideale voorbereiding op een complexe, multiculturele en op allerlei vlakken pluriforme samenleving. We willen dat ze als jongvolwassenen in staat zijn zich daar op een constructieve manier in te manifesteren. Dan is het niet meer dan logisch om hen daar in de schooltijd op voor te bereiden. 

Niet iedereen denkt hier hetzelfde over. We staan open staan voor allerlei meningen en denkbeelden. Juist door het gesprek aan te gaan hopen we stap voor stap de goede richting uit te gaan. Ga dat gesprek met ons aan. En als je behoefte hebt aan ondersteuning, in je school, in je wijk, de ouderraad, de MR, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag!

Tags: Column

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.