Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Rol gemeente bij onderwijs

De gemeente heeft een belangrijke rol bij het onderwijs in de gemeente. Zo is de lokale overheid verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Lees meer over de rol van de gemeente bij het primair en voortgezet onderwijs.


Openbaar onderwijs in de gemeente

In de Grondwet is vastgelegd dat de gemeente moet zorgen voor een ‘genoegzaam aantal openbare scholen’ (artikel 23 lid 4 Grondwet). Dit betekent dat ieder kind in de gemeente de keuze moet kunnen maken om naar een openbare school te gaan. Soms staat de positie van openbaar onderwijs onder druk, bijvoorbeeld bij daling van het aantal leerlingen of bij fusies tussen openbare en bijzondere scholen. Opheffing van openbare scholen en dergelijke fusies kunnen alleen met instemming van de gemeenteraad.

In artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en in artikel 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) staat de rol van de gemeenteraad bij het in stand houden van openbare scholen. Zo heeft de gemeenteraad de taak om leden van de raad van toezicht te benoemen en ontvangt de raad een verslag van werkzaamheden, waarin aandacht wordt besteed aan het openbaar onderwijs.


Huisvesting en onderwijsbeleid

Scholen in Nederland hebben de vrijheid om het onderwijs in te richten zoals de scholen zelf goeddunkt, zolang ze aan de landelijke eisen voldoen. Een gemeente heeft geen invloed op het onderwijsbeleid van de school, maar kan wel in overleg met scholen een convenant opstellen bijvoorbeeld op gebied van gezonde voeding en sport. Verder kan de school als belangrijke signaleringsfunctie dienen voor de gemeente voor problematiek thuis.

Waar de gemeente wettelijk voor verantwoordelijk voor is, is het huisvesten van scholen binnen de gemeente (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). Als raadslid kunt u vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over de staat van de gebouwen waarin scholen gehuisvest zijn.


VOO en rol van gemeente bij onderwijs

De VOO ondersteunt gemeenten en gemeenteraden bij hun rol in het onderwijs. Raadsleden en wethouders met vragen kunnen terecht bij de VOO Helpdesk. Daarnaast biedt de VOO begeleiding op maat en kunnen wij een informatiebijeenkomst over de rol van de gemeente(raad) bij het onderwijs verzorgen.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.