Huisvesting

De huisvesting van scholen is altijd een lastig onderwerp. Er zijn meerdere partijen bij verantwoordelijk en afhankelijk van de situatie heeft de MR ook andere rechten. Lees hier meer over onderwijsgebouwen en de rechten van de MR hierbij.


Gemeentelijke verantwoordelijkheid

De gemeente is primair verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen binnen de gemeentegrenzen. Het bevoegd gezag kan in overleg met de gemeente verzoeken tot een nieuwe locatie, tot verbouwing of nieuwbouw van een school. Dit geldt ook voor de omgeving van de school en de verkeersveiligheid rondom de school.


Huisvesting en de MR

De MR heeft een aantal rechten met betrekking tot de gebouwen waar onderwijsinstellingen gebruik van maken:

  • Bij verhuizing van de school naar een ander schoolgebouw geldt een adviesbevoegdheid van de MR, omdat dit valt onder de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school (artikel 11 lid 1f WMS).
  • Bij nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school geldt een adviesbevoegdheid van de MR (artikel 11 lid 1n WMS).
  • Als het gaat om tijdelijke huisvesting, zijn er geen instemmings- of adviesbevoegdheden van de MR. Wel kan de MR zijn zorgen en/of bezwaren delen met de schoolleiding.

Huisvesting en de VOO

De VOO kan gemeenten ondersteunen bij hun vragen wat ze voor invloed hebben op het gebied van onderwijs, inclusief huisvesting. Daarnaast ondersteunt de VOO medezeggenschapsraden met vragen dit onderwerp. Voor korte vragen is er de VOO Helpdesk (gratis voor leden), voor uitgebreidere begeleiding biedt de VOO een servicekaart aan.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...