Huisvesting

Over tijdelijke huisvesting zijn er geen directe inspraakmiddelen voor de MR, wat u natuurlijk onverlet laat om uw zorgen en/of bezwaren te delen en de wensen van de MR te bespreken met de directeur.

 

Over plannen voor nieuwbouw (de nieuwe permanente huisvesting) daarentegen heeft de MR wel inspraak op grond van de WMS artikel 11, lid 1, sub n. De MR heeft hierbij adviesbevoegdheid over allerlei onderwijskundige en beleid gerelateerde zaken wat betreft de nieuwe school, maar niet, om in te gaan op uw vraag, over de verkeerssituatie bij de nieuwe locatie. Dit omdat het een zaak is van de gemeente en geregeld moet worden tussen de gemeente en directie (waarvan u zelf ook al op de hoogte was).

Wat u in deze situatie kunt doen als MR: u kunt het probleem van een impasse tussen de directie en gemeente een ‘trede hoger’ aankaarten bij de bestuurder, met het verzoek dit op te lossen. De bestuurder zal hierbij actie kunnen ondernemen met/tegenover de directeur en/of de gemeente. Wij adviseren wel om de directeur ook zelf hiervan op de hoogte te stellen alvorens u naar het bestuur stapt.

378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...