Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Huisvesting

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs in een goed schoolgebouw. Bij het bouwen of verbouwen van schoolgebouwen hebben verschillende partijen een rol.


Wie is er verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting?

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Elke gemeente ontvangt hiervoor geld vanuit het Gemeentefonds. Vaak overleggen gemeenten nauw met het bevoegd gezag over of er nieuwbouw of verbouwingen van de school moet plaatsvinden, waar dit moet gebeuren en aan welke eisen deze verbouwing of nieuwbouw moet voldoen. Vanuit de Arbowet zijn er verschillende eisen rondom het schoolterrein, de veiligheid, de omgang met gevaarlijke stoffen en het binnenklimaat.

Voor onderhoud van de school of kleine verbouwingen aan de binnenkant van het pand, is de school zelf verantwoordelijkheid. Vanuit de Rijksoverheid krijgen scholen ook geld voor dit kleinonderhoud. Het is zaak dat de school een financieel langetermijnstrategie heeft voor het onderhoud van de gebouwen.


Onderwijshuisvesting en MR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een rol bij onderwijshuisvesting. Allereerst heeft de MR bij verhuizing van de school naar een ander schoolgebouw een adviesrecht, wat valt onder wijziging van de organisatie van de school (artikel 11 lid 1f WMS).

Daarnaast heeft de MR een adviesrecht bij nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school (artikel 11 lid 1n WMS). Alle stappen die het bevoegd gezag zet in dit kader, moeten dus eerst ter advisering aan de MR worden voorgelegd.


VOO en onderwijshuisvesting

De VOO kan gemeenten ondersteunen bij hun vragen wat ze voor invloed hebben op het gebied van onderwijs, inclusief huisvesting. Neem hiervoor contact met ons op. We kunnen onderzoek doen naar de wensen van de scholen en kijken hoe de ouders, personeelsleden en leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden betrokken bij de te maken keuzes.

Daarnaast ondersteunt de VOO medezeggenschapsraden met vragen dit onderwerp. Voor korte vragen is er de VOO Helpdesk (gratis voor leden), voor uitgebreidere begeleiding biedt de VOO een servicekaart aan.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.