Ouders en leerlingen

  Ouderraad Start

  Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie.

  Bekijk cursus

  Van basisschool naar brugklas

  Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school.

  Bekijk cursus

  Leerlingenraad Start

  Tijdens deze cursus leren leerlingen en hun begeleiders alles over de leerlingenraad en diens rol op school.

  Bekijk cursus

De VOO heeft een reactie gestuurd op de voorgenomen wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het kabinet is van plan de medezeggenschapsraad (MR) extra bevoegdheden te geven, waar de VOO blij me ...