Nieuws

Webinar over nieuwe wet ouderbijdrage

Gepubliceerd op: dinsdag 1 juni 2021

Update 28 juni: We organiseren een derde webinar op dinsdag 6 juli 2021 van 19.30-20.30 uur. Mensen die op de wachtlijst staan krijgen voorrang bij aanmelding t/m 30 juni . Schrijf u onderaan deze pagina in voor het webinar en stel eventueel alvast uw vraag.

Update: helaas zit ook ons extra webinar met 100 deelnemers helemaal vol. Hieronder kunt u zich inschrijven voor de wachtlijst. Als daar veel belangstelling voor is, organiseren we mogelijk een derde webinar. We houden u daar dan van op de hoogte.

Update: 22 juni zit met 100 deelnemers vol! Vanwege de grote belangstelling wordt dit webinar ook verzorgd op donderdag 1 juli, van 19:30 tot 20:30 uur. Schrijf u hieronder snel in!

Op dinsdag 22 juni organiseert de VOO voor MR-leden een webinar over de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs. Tijd: 19.30 tot 20.30 uur. Deelname is gratis.


Per 1 augustus  vindt een wetswijziging plaats over de vrijwillige ouderbijdrage op school. De wetswijzing houdt in dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die door de school worden georganiseerd, ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Leden van de MR hebben een belangrijke rol bij de vrijwillige ouderbijdrage en in dit webinar gaan we hier uitgebreid op in. Waar moet je als MR-lid op letten, wat zijn je rechten en wat moet er in de schoolgids worden vermeld. Maar ook willen we met dit webinar inspiratie en ideeën uitwisselen en met elkaar nadenken over hoe de wet op een positieve manier kan worden uitgelegd.

Het webinar begint met een inleiding over de rol van de MR bij de vrijwillige ouderbijdrage en daarna is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomst wordt verzorgd door beleidsadviseurs Elles Verschoor en Janny Arends van de VOO.

Om deel te nemen aan dit webinar kunt u zich met onderstaand formulier inschrijven. Ook is het mogelijk om van tevoren alvast een vraag in te sturen. Graag tot 6 juli!


De inschrijving is gesloten, het webinar zit vol. Dank voor uw belangstelling!

Elles Verschoor
Cursusleider en adviseur

Elles Verschoor is cursusleider bij de VOO en verzorgt cursussen voor MR’s, ouderraden en tussenschoolse opvang.

Meer over Elles

Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.