Wat willen wij leren? Oefening in burgerschap

Gepubliceerd op: donderdag 8 augustus, 2019

Burgerschapsvorming is een hot item en in zijn dagelijks werk bij SLO is Jeroen Bron hier ook volop mee bezig. Belangrijke vraag daarbij is hoe je de school als oefenplaats voor burgerschap kunt gebruiken. Bron promoveerde eind 2018 op zijn onderzoek naar een methode om leerlingen een stem te geven in het leerplan.  

Bron heeft zich bij SLO ontwikkeld tot specialist van onderwerpen die niet in een schoolvak zitten maar wel maatschappelijk relevant worden geacht, zoals duurzaamheid, mensenrechten, gezond gedrag, en uiteraard burgerschap. Bron: ‘Bij dit soort onderwerpen is het aan de school om er iets mee te doen, maar dan blijkt het heel moeilijk om dat echt gestalte te geven. De vraag aan ons is om concreet te maken wat je bij leerlingen wilt bewerkstelligen en hoe je leraren kunt stimuleren om dat op te pakken.’   

Leerlingparticipatie is een belangrijk aspect van de school als oefenplaats voor burgerschap. ‘Men denkt dan al snel aan leerlingenraden, maar daarbij gaat het om een hele beperkte selectie van leerlingen die een participatiemogelijkheid krijgt. Maar hoe creëer je nu die oefenplaats voor álle leerlingen? Waarin de leerling daadwerkelijk inbreng heeft, de informatie begrijpt die ter tafel komt en zichzelf durft te uiten. Dan moet je het laagdrempelig organiseren, zodat je niemand uitsluit.’ Vanuit zijn achtergrond als leerplanontwikkelaar kwam Bron zo al snel uit op het klasniveau en het toepassen van participatie op het leerplan. 

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage. Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activitei ...