Nieuws

VOO pleit voor verdergaande aanpassingen WMS

Gepubliceerd op: donderdag 25 maart 2021

Onlangs stuurde de werkgroep medezeggenschapsrecht van de VvO (Vereniging voor Onderwijsrecht) een brief naar minister Slob met voorstellen voor verbetering van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De lijst met 23 verbeterpunten is opgedeeld in wetstechnische gebreken, praktische gebreken en overige verbeterpunten. De VOO was actief betrokken bij het opstellen van de lijst.

Verbeterpunten voor de WMS

De wetstechnische gebreken gaan bijvoorbeeld over inconsequent taalgebruik, en bij de praktische gebreken gaat het om onduidelijke begrippen. Wat wordt bijvoorbeeld precies verstaan onder het begrip ‘school’? En hoe regel je de deelname aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder als zowel basis- als voorgezet onderwijs met allebei een GMR onder 1 bestuur vallen? Bij de praktische gebreken wordt ook het gebruik van de termen ‘gehandicapten en allochtone medewerkers’ genoemd; beide begrippen zijn niet meer van deze tijd en zouden moeten worden aangepast. 

Een van de verbeterpunten die wordt voorgesteld is om dubbele bepalingen in het medezeggenschapsstatuut en -reglement te verwijderen. Een voorbeeld hiervan is dat in de WMS staat dat in beide documenten moet worden opgenomen hoe het bevoegd gezag informatie aan de MR verschaft. 

VOO: ‘Meer aanpassingen wenselijk’

De VOO is blij met de voorgestelde wijzigingen en hoopt dat deze snel zullen worden doorgevoerd. Wat de VOO betreft was de lijst nog wat uitgebreider geweest. De WMS biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om in het medezeggenschapsreglement op te nemen dat leerlingen en ouders zich pas kandidaat kunnen stellen voor de MR indien zij hebben verklaard dat zij de grondslag en de doelstellingen van de school zullen respecteren. De VOO stelt voor om dit artikel te schrappen omdat het niet meer van deze tijd is. Ook het artikel over afwijkingen in verband met de eigen aard van de school – bijvoorbeeld het omzetten van het instemmingsrecht van leerlingen in een adviesrecht – acht de VOO uit den boze. Godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen mogen van de VOO nooit leiden tot een inperking van de rechten van de MR.

In de WMS staat nu dat het verplicht is dat een ouderlid en een personeelslid uit de GMR deelnemen aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder. De VOO had graag gezien dat deze verplichting ook zou gelden voor de sollicitatiecommissie voor een nieuwe directeur van de school. 

Instemmingsrecht faciliteitenregeling

De VOO is verder voorstander van het opnieuw opnemen van het instemmingsrecht van ouders en leerlingen wat betreft de regeling van de faciliteiten. Dit recht is om onverklaarbare redenen verdwenen bij een vorige aanpassing van de WMS, terwijl dit recht voor het personeel nog wel steeds in de WMS staat.

De VOO zal de komende tijd via zijn eigen kanalen proberen om de aanvullende wijzigingen van de WMS doorgevoerd te krijgen.

Tags:
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Academie

Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).